Ευρωπαϊκή Ένωση

Λουξεμβούργο

Λουξεμβούργο

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία του Λουξεμβούργου

Πολιτικό σύστημα

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου είναι κοινοβουλευτική συνταγματική μοναρχία (Μεγάλο Δουκάτο) με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον Μεγάλο Δούκα - ο οποίος έχει μόνο τυπικά καθήκοντα. Η κυβέρνηση ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Κάθε 5 χρόνια διεξάγονται βουλευτικές εκλογές, κατά τις οποίες εκλέγονται 60 μέλη για ένα μόνο νομοθετικό σώμα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η χώρα διαιρείται σε 4 εκλογικές περιφέρειες, 12 διοικητικά καντόνια και 105 δήμους. Από τους δήμους, οι 12 έχουν καθεστώς πόλης και ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο δήμος της πόλης του Λουξεμβούργου. Η πόλη του Λουξεμβούργου, καθώς και οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, είναι μία από τις τρεις επίσημες έδρες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το Λουξεμβούργο έχει τρεις επίσημες γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά και λουξεμβουργιανά. Οι δύο πρώτες είναι επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2018 οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας του Λουξεμβούργου ήταν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (26,5 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (18 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (16,7 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 84 % των εξαγωγών του Λουξεμβούργου (27 % στη Γερμανία, 15 % στο Βέλγιο και 14 % στη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 3 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 2 % στην Κίνα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 88 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (35 % από το Βέλγιο, 26 % από τη Γερμανία και 11 % από τη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 4 % προέρχεται από τις ΗΠΑ και από 2 % αντίστοιχα από την Κίνα και την Ιαπωνία

Το Λουξεμβούργο στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Λουξεμβούργο έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες το Λουξεμβούργο άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1960 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1963 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1966 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1969 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1972 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1976 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1980 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1985 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1991 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1997 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2005 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε το Λουξεμβούργο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Νικολά Σμιτ, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Απασχόλησης και των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λουξεμβούργο

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Το Λουξεμβούργο έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Το Λουξεμβούργο έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Το Λουξεμβούργο επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία του Λουξεμβούργου στην ΕΕ», η λουξεμβουργέζικη μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει το Λουξεμβούργο και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 
Στοιχεία του 2018 για το Λουξεμβούργο:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στο Λουξεμβούργο: 2,008 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 4,86 % της οικονομίας του Λουξεμβούργου)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,357 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,86 % της οικονομίας του Λουξεμβούργου)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο Λουξεμβούργο

Τα ποσά που συνεισφέρει το Λουξεμβούργο στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται το Λουξεμβούργο από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top