Europæiske Union

Luxembourg

Oversigt

Hovedstad: 

Luxembourg

Areal: 

2 586 km2

Befolkning: 

576 249 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

0,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

54,195 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Fransk, Tysk

Styreform: 

 Parlamentarisk konstitutionelt monarki

Pladser i Europa-Parlamentet: 

6

Valuta: 

 Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen area member: 

 Ja, med i Schengenområdet siden 26. marts 1995

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1958

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for luxembourgske formandskaber

Luxembourg er en indlandsstat i Nordeuropa og grænser op til Belgien mod vest, Frankrig mod syd og Tyskland mod øst. Det er det rigeste land i EU målt pr. indbygger og et af de mindste. Landskabet består overvejende af kuperet terræn og skov. 

I 2015 var de vigtigste sektorer i den luxembourgske økonomi finans og forsikring (28,4 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (16,6 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (15,6 %).

Luxembourgs største eksportpartnere er Tyskland, Frankrig og Belgien, mens dets største importpartnere er Belgien, Tyskland og Kina.

Luxembourg i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 6 luxembourgske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Luxembourg

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den luxembourgske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

 

Datoer for luxembourgske formandskaber:

Januar-juni 1960 | Januar-juni 1963 | Januar-juni 1966 | Januar-juni 1969 | Januar-juni 1972 | Januar-juni 1976 | Juli-december 1980 | Juli-december 1985 | Januar-juni 1991 | Juli-december 1997 | Januar-juni 2005 | Juli-december 2015

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Formand for Europa-Kommissionen er Jean-Claude Juncker fra Luxembourg.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".
Kommissionens repræsentation i Luxembourg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Luxembourg har 5 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Luxembourg har 5 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Luxembourg kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "luxembourgsk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Luxembourg, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Luxembourgs finanser i relation til EU i 2015:

  • EU’s samlede udgifter i Luxembourg – 1,649 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Luxembourgs bruttonationalindkomst (BNI) – 4,80 %
  • Luxembourgs samlede bidrag til EU’s budget – 0,350 milliarder EUR
  • Luxembourgs bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 1,02 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Luxembourg

De penge, som Luxembourg betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Luxembourg.

Praktiske oplysninger

Back to top