Европейски съюз

Люксембург

Преглед

Столица: 

Люксембург

Площ: 

2 586 км2

Население: 

576 249 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

0,1 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

54,195 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

френски, немски

Политическа система: 

парламентарна конституционна монархия

Места в Европейския парламент: 

6

Валута: 

Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Schengen area member: 

 Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Член на ЕС от: 

1 януари 1958 г.

Председателство на Съвета: 

Великото херцогство Люксембург е страна без излаз на море в Северна Европа, заобиколена от Белгия на запад, Франция на юг и Германия на изток. Това е най-малката, но и най-богатата по размер на БВП на глава от населението страна в ЕС. Територията на страната е покрита основно от хълмисти възвишения и гори. 

Най-важните сектори на люксембургската икономика през 2015 г. са били финансовите и застрахователните дейности (28,4%), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (16,6%) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (15,6%).

Люксембург изнася най-много стоки за Германия, Франция и Белгия, а най-много внася от Белгия, Германия и Китай.

Люксембург в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Люксембург. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Люксембург

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на люксембургското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

 

Дати на люксембургските председателства:

януари — юни 1960 г. | януари — юни 1963 г. | януари — юни 1966 г. | януари — юни 1969 г. | януари — юни 1972 г. | януари — юни 1976 г. | юли — декември 1980 г. | юли — декември 1985 г. | януари — юни 1991 г. | юли — декември 1997 г. | януари — юни 2005 г. | юли — декември 2015 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Председател на Европейската комисия е Жан-Клод Юнкер, който е от Люксембург.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.
Представителство на Комисията в Люксембург

Европейски икономически и социален комитет

Люксембург има 5 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Люксембург има 5 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Люксембург поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Люксембург в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Люксембург?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Люксембург с ЕС през 2015 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 1,649 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Люксембург — 4,80 %
  • Обща вноска на Люксембург в бюджета на ЕС — 0,350 млрд. евро
  • Вноска на Люксембург в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 1,02 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Люксембург

Средствата, които Люксембург внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Люксембург се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация

Back to top