Europeiska Unionen

Litauen

Litauen

Översikt

Litauens flagga

Statsskick

Litauen är en parlamentarisk republik med en regeringschef – premiärministern – som utses av statschefen – presidenten. Parlamentet har en kammare. Landet är indelat i 60 kommuner med direktvalda borgmästare.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2018 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (32,2 %), industri (21,9 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (14,3 %).

Handeln inom EU står för 59 % av Litauens export (Lettland 10 %, Polen 8 % och Tyskland 7 %), medan 14 % går till Ryssland och 5 % till USA.

Av importen kommer 69 % från EU-länderna (Tyskland 12 %, Polen 11 % och Lettland 7 %), medan 15 % kommer från Ryssland och 3 % från Kina.

Litauen i EU

Europaparlamentet

Litauen har 11 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är.

Europaparlamentets kontor i Litauen

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Litauens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Litauens ordförandeskap:

Juli–december 2013

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Litauens ledamot i Europeiska kommissionen är Virginijus Sinkevičius, som ansvarar för miljö, hav och fiske.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Litauen

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Litauen har 9 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Litauen har 7 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Litauen för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Litauens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Litauen med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Litauen och EU-budgeten 2018:

  • EU-bidrag till Litauen – 2,071 miljarder euro
    (motsvarande 4,80 % av Litauens ekonomi)
  • Litauens EU-avgift – 0,356 miljarder euro
    (motsvarande 0,83 % av Litauens ekonomi)

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Litauen

Litauens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Litauen

Back to top