European Union website, the official EU website

Litauen

Översikt: 

Litauen är det sydligaste av de tre baltiska länderna – och det största och folkrikaste. Landskapet är till största delen platt, med några låga kullar i väster och på det östra höglandet. Drygt 30 procent av landet är täckt av skog. 

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (32,5 %), industri (22,6 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (14,3 %).

Litauen exporterar främst till Ryssland, Lettland och Polen och importerar mest från Ryssland, Tyskland och Polen.

Huvudstad: 

Vilnius

Yta: 

65 286 km2

Folkmängd: 

2 921 262 (2015)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

0,6 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

37,124 miljarder EUR (2015)

Officiella EU-språk: 

Litauiska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

EU-medlem sedan: 

1 maj 2004

Antal platser i Europaparlamentet: 

11

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 2015

Schengenland?: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

Ordförandeland i EU: 

Litauen har hållit i det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd en gång, 2013. 

Litauen i EU

Europaparlamentet

Litauen har 11 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Litauen

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Litauens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Litauens ordförandeskap:

Juli–december 2013

Läs mer om EU:s nuvarande ordförandeland.

EU-kommissionen

Litauens ledamot i EU-kommissionen är Vytenis Andriukaitis, som ansvarar för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Litauen

Ekonomiska och sociala kommittén

Litauen har 9 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Regionkommittén

Litauen har 9 ledamöter i Regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Litauen för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Litauens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Litauen med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Litauen och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Litauen: 0,877 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 2,45 %
  • Litauens EU-avgift: 0,316 miljarder EUR
  • Litauens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,88 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Litauen

Litauens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Litauen.

Praktisk information