Evropska unija

Litva

Litva

Pregled

Litovska zastava

Politični sistem

Litva je parlamentarna republika s predsednikom vlade in predsednikom države, ki imenuje predsednika vlade. Parlament je enodomen zakonodajni organ. Država je razdeljena na 60 občin z neposredno izvoljenimi župani.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Litve leta 2018 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (32,2 %), industrija (21,9 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (14,3 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 59 % celotnega litovskega izvoza (Latvija 10 %, Poljska 8 %, Nemčija 7 %), zunaj EU je znašal izvoz v Rusijo 14 % in ZDA 5 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 69 % (Nemčija 12 %, Poljska 11 % in Latvija 7 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Rusije 15 % in iz Kitajske 3 %.

Litva v EU

Evropski parlament

Iz Litve prihaja 11 poslancev Evropskega parlamenta: več o litovskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Litvi

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki litovske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Litovsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2013

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Evropski komisar, ki ga je imenovala Litva, je Virginijus Sinkevičius. Pristojen je za okolje, oceane in ribištvo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Litvi

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Litva ima 9 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Litva ima 9 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Litve z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega litovskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se litovski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Litva prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Litvo za leto 2018

  • Skupaj finančna sredstva EU za Litvo:  2,071 milijarde evrov
    (4,8 % litovskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 0,356 milijarde evrov
    (0,83 % litovskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Litvi, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Litva, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Litvi – prejemnici sredstev EU.

Back to top