Evropska unija

Litva

Pregled

Litovska zastava

Politični sistem

Litva je parlamentarna republika s predsednikom vlade in predsednikom države, ki imenuje predsednika vlade. Parlament je enodomen zakonodajni organ. Država je razdeljena na 60 občin z neposredno izvoljenimi župani.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Litve leta 2016 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (32,2 %), industrija (22,1 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (14,5 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 61 % celotnega litovskega izvoza (Latvija 10 %, Poljska 9 %, Nemčija 8 %), zunaj EU je znašal izvoz v Rusijo 13 % in ZDA 5 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 70 % (Nemčija 12 %, Poljska 11 % in Latvija 8 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Rusije 14 % in iz Kitajske 3 %.

Litva v EU

Evropski parlament

Iz Litve prihaja 11 poslancev Evropskega parlamenta: več o litovskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Litvi

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki litovske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Litovsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2013

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Litve je Vytenis Andriukaitis, ki je pristojen za zdravje in varnost hrane.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Litvi

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Litva ima 9 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Litva ima 9 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Litve z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega litovskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se litovski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Litva prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Litva–EU za leto 2017:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Litvo: 1,575 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % litovskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 3,90 %
  • Skupaj litovski prispevek v proračun EU: 0,274 milijarde evrov
  • Litovski prispevek v proračun EU v % litovskega BND: 0,68 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Litvi, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Litva, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Litvi – prejemnici sredstev EU.

Back to top