Evropska unija

Litva

Pregled

Glavno mesto: 

Vilna

Površina: 

65 286 km2

Prebivalstvo: 

2 888 558 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

0,6 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

38,637 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

litovščina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

11

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 2015

Schengen area member: 

 Da, članica schengenskega območja od 21. decembra 2007.

Država članica EU od: 

1. maja 2004

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Litovsko predsedovanje Svetu EU

Litva je najjužnejša od treh baltskih držav, tudi največja in najgosteje naseljena. Dežela je večinoma ravninska, nekaj gričevja in nižjih planot je le na zahodu in vzhodu. Gozdovi pokrivajo nekoliko več kot 30 % njenega ozemlja. 

Najpomembnejši gospodarski sektorji Litve leta 2015 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (32,5 %), industrija (22,6 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (14,3 %).

Glavni izvozni partnerji so Rusija, Latvija in Poljska, glavni uvozni partnerji pa Rusija, Nemčija in Poljska.

Litva v EU

Evropski parlament

Iz Litve prihaja 11 poslancev Evropskega parlamenta: več o litovskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Litvi

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki litovske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Litovsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2013

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Litve je Vytenis Andriukaitis, ki je pristojen za zdravje in varnost hrane.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Litvi

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Litva ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 9 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Litva ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 9 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Litve z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega litovskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se litovski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Litva prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Litva–EU za leto 2015:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Litvo: 0,877 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % litovskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 2,45 %
  • Skupaj litovski prispevek v proračun EU: 0,316 milijarde EUR
  • Litovski prispevek v proračun EU v % litovskega BND: 0,88 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Litvi, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Litva, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Litvi prinesla sredstva EU.

Praktične informacije

Back to top