European Union website, the official EU website

Litouwen

In het kort: 

Litouwen is het zuidelijkste, grootste en dichtst bevolkte land van de drie Baltische staten. Het land is grotendeels vlak, met enkele heuvels in het oosten en westen. Een derde van het land is bebost. 

De belangrijkste sectoren van de Litouwse economie waren in 2015 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (32,5 %), industrie (22,6 %) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (14,3 %).

Litouwen exporteert vooral naar Rusland, Letland en Polen, en importeert vooral uit Rusland, Duitsland en Polen.

Hoofdstad: 

Vilnius

Oppervlakte: 

65 286 km2

Bevolking: 

2 921 262 (2015)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

0,6 % (2015)

Bruto binnenlands product (bbp): 

37,124 miljard EUR (2015)

Officiële EU-talen: 

Litouws

Staatsbestel: 

parlementaire republiek

EU-lidstaat sinds: 

1 mei 2004

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

11

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 january 2015

Schengenland?: 

 Ja, Litouwen maakt deel uit van het Schengengebied sinds 21 december 2007

Voorzitterschap van de Raad: 

Litouwen is één keer voorzitter van de Raad van de EU geweest, in 2013. 

Litouwen in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 11 Litouwse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Litouwen

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Litouwse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Litouwen:

juli-december 2013

Meer over het huidige voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Litouwen heeft Vytenis Andriukaitis aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor gezondheid en voedselveiligheid.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Litouwen

Europees Economisch en Sociaal Comité

Litouwen heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Comité van de Regio's

Litouwen heeft 9 vertegenwoordigers in het Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Litouwen houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Litouwse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Litouwen?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Litouwen in 2015:

  • Totale bestedingen van de EU in Litouwen: 0,877 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Litouwse bruto nationaal inkomen (bni): 2,45 %
  • Totale Litouwse bijdrage aan de EU-begroting: 0,316 miljard EUR
  • Litouwse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,88 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Litouwen

Het geld dat Litouwen bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Litouwen.

Praktische informatie