Europese Unie

Litouwen

In het kort

Vlag van Litouwen

Staatsbestel

Litouwen is een parlementaire republiek met een regeringsleider (de minister-president, benoemd door de president) en een staatshoofd (de president). Het parlement, bestaande uit één kamer, heeft de wetgevende macht. Het land is verdeeld in 60 gemeenten met rechtstreeks gekozen burgemeesters. Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Litouwse economie waren in 2016 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (32,2%), industrie (22,1%) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (14,5%).

De handel met andere EU-landen is goed voor 61% van de uitvoer (Letland 10%, Polen 9% en Duitsland 8%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU zijn Rusland (13%) en de VS (4).

70% van de invoer komt uit EU-landen (Duitsland 12%, Polen 11% en Letland 8%). 14% is afkomstig uit Rusland en 3% uit China.

Litouwen in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 11 Litouwse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Litouwen

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Litouwse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Litouwen:

juli-december 2013

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Volg deze link naar de aparte website van het Huidig voorzitterschap van de EU.

Europese Commissie

Litouwen heeft Vytenis Andriukaitis aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor gezondheid en voedselveiligheid.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Litouwen

Europees Economisch en Sociaal Comité

Litouwen heeft negen vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Litouwen heeft ook negen vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Litouwen houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Litouwse "ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Litouwen?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Litouwen in 2016:

  • Totale EU-bestedingen in Litouwen: 1,477 miljard euro
  • Totale EU-bestedingen in % van het Litouwse bruto nationaal inkomen (bni) 3,99%
  • Totale Litouwse bijdrage aan de EU-begroting: 0,319 miljard euro
  • Litouwse bijdrage aan de EU-begroting in % van het bni: 0,86%

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Litouwen

De bijdrage van Litouwen aan de EU-begroting wordt gebruikt voor de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Litouwen.

Back to top