Unjoni Ewrope

Il-Litwanja

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Vilnjus

Daqs ġeografiku: 

65 286 km2

Popolazzjoni: 

2 888 558 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

0.6 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 38.637 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

Litwan

Sistema Politika: 

repubblika parlamentari

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

11

Munita: 

Euro. Membru taż-żona tal-euro mill-1 ta' Jannar 2015

Schengen area member: 

 Iva, membru taż-Żona Schengen mill-21 ta' Diċembru 2007.

Pajjiż membru tal-UE: 

fl-1 ta’ Mejju 2004.

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Dati tal-presidenzi Litwani

Il-Litwanja li hija l-aktar waħda fost l-Istati Baltiċi li tinsab fin-Nofsinhar – u l-akbar u l-aktar popolata fosthom. Apparti mill-għoljiet baxxi fl-artijiet ixxuxxati tal-punent u l-għoljiet tal-Lvant, il-pajjiż huwa ċatt. Il-foresti jkopru ftit 'il fuq minn 30 % tal-pajjiż biss. 

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Litwanja fl-2015 kienu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (32.5 %), l-industrija (22.6 %) u l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta' xogħol soċjali (14.3 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Litwanja huma r-Russja, il-Latvja u l-Polonja filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma r-Russja, il-Ġermanja u l-Polonja.

Il-Litwanja fl-UE

Parlament Ewropew

Hemm 11-il membru fil-Parlament Ewropew mil-Litwanja. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fil-Litwanja

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti mill-gvern Litwan, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Litwani:

Lulju-Diċembru 2013

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mil-Litwanja għall-Kummissjoni Ewropea hu Vytenis Andriukaitis, li hu responsabbli għas-Saħħa u s-Sikurezza tal-Ikel.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fil-Litwanja

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Litwanja għandha 9 rappreżentanti fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Il-Litwanja għandha 9 rappreżentanti fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva ta' kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza permanenti għall-UE

Il-Litwanja tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħal “Ambaxxata għall-UE” tal-Litwanja, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus il-Litwanja?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali.

Analiżi tal-finanzi tal-Litwanja mal-UE fl-2015:

  • L-infiq totali tal-UE fil-Litwanja – EUR 0.877 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Litwan – 2.45 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Litwana għall-baġit tal-UE – EUR 0.316 biljun
  • Il-kontribuzzjoni Litwana għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha – 0.88 %

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Progetti ffinanzjati mill-UE fil-Litwanja

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE fil-Litwanja jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif il-Litwanja tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Informazzjoni prattika

Back to top