Eiropas Savienība

Lietuva

Lietuva

Īss apraksts

Lietuvas karogs

Valsts iekārta

Lietuva ir parlamentāra republika, kuras valdības vadītāju (premjerministru) ieceļ prezidents – valsts vadītājs. Parlamentam ir tikai viena palāta, un tas ir likumdevējs. Valsts ir iedalīta 60 pašvaldībās, kuru vadītājus ievēlē tiešās vēlēšanās.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Lietuvas ekonomikas svarīgākās nozares 2016. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (32,2 %), rūpniecība (22,1 %) un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (14,5 %).

Eiropas Savienības teritorijā noietu rod 61 % Lietuvas eksporta (Latvijā 10 %, Polijā 9 % un Vācijā 8 %), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir Krievija (13 %) un ASV (5 %).

70 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 12 %, no Polijas 11 % un no Latvijas 8 %), savukārt starp ārpussavienības valstīm Lietuvai galvenie importa partneri ir Krievija (14 %) un Ķīna (3 %).

Lietuva ES

Eiropas Parlaments

Lietuvai ir 11 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Lietuvā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Lietuvas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Lietuvas prezidentūras laikposms:

2013. gada jūlijs – decembris.

Prezidentūra ES Padomē

Šī saite ved uz ārēju vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Lietuvā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Vītenis Andrjukaitis, kura pārziņā ir veselība un pārtikas nekaitīgums.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs jeb pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Lietuvā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Lietuvai ir 9 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Lietuvai ir 9 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Lietuvas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Lietuvu un ES struktūrām. Tās kā “Lietuvas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik daudz Lietuva iemaksā ES budžetā, un cik daudz tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā tiek noteiktas taisnīgi un atbilstīgi to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Lietuvas finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Lietuvā: 1,575 miljardi eiro,
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Lietuvas nacionālā kopienākuma (NKI): 3,90 %,
  • Lietuvas kopējais ieguldījums ES budžetā: 0,274 miljardi eiro,
  • Lietuvas ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,68 %.

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Lietuvā

Nauda, ko Lietuva iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus visās ES valstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Lietuva izmanto ES finansējumu.

Back to top