Europos Sąjunga

Lietuva

Apžvalga

Sostinė: 

Vilnius

Plotas: 

65 286 km2

Gyventojų sk.: 

2 888 558 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

0,6 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

38,637 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

lietuvių

Politinė sistema: 

parlamentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

11

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 2015 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

ES valstybė narė nuo: 

2004 m. gegužės 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Lietuvos pirmininkavimo Tarybai datos

Lietuva yra piečiausia iš trijų Baltijos valstybių, didžiausia iš jų ir joje yra daugiausiai gyventojų. Lietuvos kraštovaizdyje vyrauja lygumos, o vakarų ir rytų aukštumose kyla kalvos. Miškai užima šiek tiek daugiau nei 30 % šalies teritorijos. 

Svarbiausi Lietuvos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (32,5 %), pramonė (22,6 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (14,3 %).

Pagrindinės Lietuvos eksporto partnerės yra Rusija, Latvija ir Lenkija, o pagrindinės importo partnerės – Rusija, Vokietija ir Lenkija.

Lietuva Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Lietuvai atstovauja 11 narių.

Europos Parlamento biuras Lietuvoje 

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Lietuvos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Lietuvos pirmininkavimo Tarybai datos:

2013 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Lietuvos deleguotas Europos Komisijos narys yra Vytenis Andriukaitis, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Lietuvoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Lietuvos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Lietuvai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Lietuva taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Lietuvos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Lietuva?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Lietuvos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Lietuvoje – 0,877 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Lietuvoje sudaro 2,45 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Lietuvos įnašas į ES biudžetą – 0,316 milijardo EUR
  • Lietuvos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,88 % Lietuvos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Lietuvoje

Lietuvos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Lietuvai.

Praktinė informacija

Back to top