Europos Sąjunga

Lietuva

Lietuva

Apžvalga

Lietuvos vėliava

Politinė sistema

Lietuva yra parlamentinė respublika, kurios vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas, skiriantis ministrą pirmininką. Parlamentas yra vienų rūmų įstatymų leidžiamoji įstaiga. Šalis suskirstyta į 60 savivaldybių, kurių merai renkami tiesiogiai.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Lietuvos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (32,2 %), pramonė (21,9 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (14,3 %).

59 % Lietuvos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Latviją – 10 %, Lenkiją – 8 %, Vokietiją – 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Rusiją (14 %) ir Jungtines Valstijas (5 %).

69 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 12 %, Lenkijos – 11 %, Latvijos – 7 %), o už ES ribų – 15 % iš Rusijos ir 3 % iš Kinijos.

Lietuva Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Lietuvai atstovauja 11 narių. Lietuvos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Lietuvoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Lietuvos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Lietuvos pirmininkavimo Tarybai datos:

2013 m. liepa–gruodis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtaŠiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Lietuvos deleguotas Europos Komisijos narys yra Virginijus Sinkevičius, atsakingas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Lietuvoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Lietuvos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Lietuvai atstovauja 7 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Lietuva taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Lietuvos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Lietuva moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2018 m. Lietuvos duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Lietuvoje suma – 2,071 mlrd. EUR
    (atitinka 4,80 proc. Lietuvos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 0,356 mlrd. EUR
    (atitinka 0,83 proc. Lietuvos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Lietuvoje

Lietuvos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Lietuvai.

Back to top