Európai Unió

Litvánia

Áttekintés

Főváros: 

Vilnius

Terület: 

65 286 km2

Népesség: 

2 888 558 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

0,6 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

38,637 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

litván

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

11

Pénznem: 

Euró. (Lettország 2015. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

 Litvánia 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

2004. május 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A litván soros elnökség időszaka

Litvánia a legdélebbi, és egyben a legnagyobb területű, valamint a legnépesebb ország a három balti állam közül. Felszíne túlnyomórészt síkvidék, melyet nyugatról fennsík, keletről pedig alacsony dombság vesz körül. Az ország területének több mint 30 %-át erdő borítja. 

2015-ben a litván gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (32,5%), az ipar (22,6%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (14,3%).

Litvánia elsősorban Oroszországba, Lettországba és Lengyelországba exportálja termékeit, a behozatal tekintetében Oroszország, Németország és Lengyelország a fő kereskedelmi partnere.

Litvánia az EU-ban

Európai Parlament

Litvánia 11 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Litvánia választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Litvániai Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a litván kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A litván soros elnökség időszaka:

2013. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság litván tagja Vytenis Andriukaitis, aki az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Litvániai Képviselete>

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Litvániának 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Litvániának 9 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Litvánia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Litvánia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Litvánia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Litvániában: 0,877 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a litván bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 2,45 %
  • Litvánia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,316 milliárd EUR
  • Litvániának az uniós költségvetésbe történő befizetései a litván GNI-hez viszonyítva: 0,88 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Litvániában

A tagállamok, így a Litvánia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Litvánia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top