Európai Unió

Litvánia

Áttekintés

Litvánia lobogója

Államforma, politikai rendszer

Litvánia parlamentáris köztársaság. A kormány élén a miniszterelnök, az állam élén az elnök áll. Az elnök nevezi ki a miniszterelnököt. A parlament egykamarás jogalkotó szerv. Az ország 60 önkormányzatból áll; a polgármestereket közvetlenül választják.

Az ország földrajzi helyzete az EU-ban

Kereskedelem és gazdaság

2016-ban a litván gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (32,2%), az ipar (22,1%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (14,5%).

Az EU-n belüli kereskedelem a litván export 61%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 10%-a Lettországba, 9%-a Lengyelországba és 8%-a Németországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, a litván exporttermékek 13%-a Oroszországban, 5%-a pedig az Egyesült Államokban talál vevőre.

A Litvániába behozott termékek 70%-a EU-tagországból érkezik (12%-uk Németországból, 11%-uk Lengyelországból, 8%-uk Lettországból). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 14%-a Oroszországból, 3%-a pedig Kínából érkezik.

Litvánia az EU-ban

Európai Parlament

Litvánia 11 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Litvánia választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Litvániai Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a litván kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A litván soros elnökség időszaka:

2013. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság litván tagja Vytenis Andriukaitis, aki az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Litvániai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Litvániának 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Litvániának 9 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Litvánia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Litvánia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2017-os uniós költségvetés sarokszámai Litvánia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Litvániában: 1,575 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás a litván bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 3,90%
  • Litvánia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,274 milliárd euró
  • Litvánia befizetései az uniós költségvetésbe az ország bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyítva: 0,68%

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Litvániában

A tagállamok, így Litvánia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Litvánia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top