Europska unija

Litva

Litva

Pregled

litavska zastava

Politički sustav

Litva je parlamentarna republika s predsjednikom vlade – premijerom – i šefom države – predsjednikom – koji je imenuje premijera. Parlament je jednodomno zakonodavno tijelo. Zemlja je podijeljena u 60 općina kojima upravljaju izravno izabrani gradonačelnici.

Smještaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori litavskoga gospodarstva 2016. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (32,2 %), industrija (22,1 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (14,5 %).

Trgovina unutar EU-a čini 61 % izvoza Litve (Latvija 10 %, Poljska 9 % i Njemačka 8 %), dok se izvan EU-a 13 % izvoza ostvaruje u Rusiju i 5 % u SAD.

Iz država članica EU-a dolazi i 70 % uvoza (Njemačka 12 %, Poljska 11 % i Latvija 8 %), a izvan EU-a 14 % dolazi iz Rusije i 3 % iz Kine.

Litva u EU-u

Europski parlament

Litva ima 11 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Litvi

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz litavske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je država koja predsjeda Vijećem, a one se izmjenjuju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi litavskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2013.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća vas poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjestoTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Litavski je povjerenik u Europskoj komisiji Vytenis Andriukaitis, zadužen za zdravlje i sigurnost hrane.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno, „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Litvi

Europski gospodarski i socijalni odbor

Litva ima 9 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Litva ima 9 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Litva komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća litavskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Litva pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Litve i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Litvi: 1,575 milijarde EUR
  • Ukupna potrošnja EU-a kao postotak litavskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 3,90 %
  • ukupni doprinos Litve proračunu EU-a: 0,274 milijarde EUR
  • doprinos Litve proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,68 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Litvi financira EU

Novcem koji Litva uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Litvu.

Back to top