Euroopan Unioni

Liettua

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Vilna

Pinta-ala: 

65 286 km2

Väkiluku: 

2 888 558 (2016)

Osuus EUn väkiluvusta: 

0,6 % (2016)

Bruttokansantuote (BKT): 

38,637 miljardia EUR (2016)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

liettua

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen tasavalta

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

11

Rahayksikkö: 

Euro. Euroalueen jäsen 1.1.2015 alkaen

Schengen area member: 

Kyllä, Liettua on kuulunut Schengen-alueeseen 21.12.2007 alkaen.

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.5.2004

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Liettua on kolmesta Baltian maasta eteläisin ja sekä pinta-alaltaan että väkiluvultaan suurin. Pinnanmuodoltaan Liettua on enimmäkseen laakea ja maan länsi- ja itäosien ylängöillä on muutamia matalia kukkuloita. Maa-alasta vain vähän yli 30 % on metsää. 

Liettuan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (32,5 %), teollisuus (22,6 %) sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (14,3 %).

Liettuan tärkeimmät vientimaat ovat Venäjä, Latvia ja Puola ja tuontimaat Venäjä, Saksa ja Puola.

Liettua EU:ssa

Euroopan parlamentti

Liettualla on 11 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Liettuan-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Liettuan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Liettuan puheenjohtajakaudet:

Heinäkuu–joulukuu 2013

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa

Euroopan komissio

Liettuasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Vytenis Andriukaitis, jonka vastuualueena on terveys ja elintarviketurvallisuus.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Liettuan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Liettualla on 9 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Liettualla on 9 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Liettua pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Liettua antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Liettuan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015:

  • EU-rahoitus Liettuassa: 0,877 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Liettuan bruttokansantuloon: 2,45 %
  • Liettuan maksut EU:n talousarvioon: 0,316 miljardia EUR
  • Liettuan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,88 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Liettuassa

Liettuan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Liettuassa).

Käytännön tietoa

Back to top