Euroopa Liit

Leedu

Leedu

Ülevaade

Leedu lipp

Poliitiline süsteem

Leedu on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Peaministri määrab ametisse president. Parlament on ühekojaline seadusandlik kogu. Riik on jaotatud omavalitsusüksuseks, mille juhid valitakse otse.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Leedu majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2018. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (32,2%), tööstus (21,9%) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (14,3%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Leedu ekspordist 59% (Läti 10%, Poola 8% ja Saksamaa 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 14% Venemaale ning 5% Ameerika Ühendriikidesse.

69% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 12%, Poola 11% ja Läti 7%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 15% Venemaalt ja 3% Hiinast.

Leedu ELis

Euroopa Parlament

Leedust on Euroopa Parlamenti valitud 11 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Leedus

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Leedu valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Leedu eesistumisperioodid:

juuli – detsember 2013

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Leedu poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Virginijus Sinkevičius, kelle vastutusalaks on keskkond, ookeanid ja kalandus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Leedus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Leedul on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Leedul on Regioonide Komitees 9 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Leedu suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Leedu nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Leedu?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Leedu 2018. aasta andmed:

  • ELi kogukulud Leedus – 2,071 miljardit eurot
    (vastab 4,80 %-le Leedu kogurahvatulust)
  • Kogu osamaks ELi eelarvesse – 0,356 miljardit eurot
    (vastab 0,83 %-le Leedu kogurahvatulust)

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Leedus

Rahalised vahendid, mida Leedu maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Leedule kasulikud on.

Back to top