Ευρωπαϊκή Ένωση

Λιθουανία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Βίλνιους

Έκταση: 

65 286 km2

Πληθυσμός: 

2 888 558 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

0,6 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

38,637 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

λιθουανικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

11

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2015

Schengen area member: 

 Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Μαΐου 2004

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Λιθουανία είναι η νοτιότερη, η μεγαλύτερη και η πολυπληθέστερη από τις τρεις χώρες της Βαλτικής. Είναι ως επί το πλείστον πεδινή, με μερικούς λοφίσκους στη δυτική ορεινή περιοχή και στα ανατολικά υψίπεδα. Η χώρα καλύπτεται από δάση σε ποσοστό περίπου 30 %. 

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της λιθουανικής οικονομίας ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (32,5%), η βιομηχανία (22,6%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (14,3%).

Η Λιθουανία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Ρωσία, τη Λετονία και την Πολωνία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Ρωσία, τη Γερμανία και την Πολωνία.

Η Λιθουανία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Λιθουανία έχει 11 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Λιθουανία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της λιθουανικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη Λιθουανία:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από τη Λιθουανία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Βιτένις Αντρουκάιτις, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Υγείας και της Ασφάλειας Τροφίμων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Λιθουανία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Λιθουανία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αλλαγών που μπορεί να επιφέρει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση των κρατών μελών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Λιθουανία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Λιθουανία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Λιθουανίας στην ΕΕ», η λιθουανική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Λιθουανία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Λιθουανίας με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Λιθουανία: 0,877 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του λιθουανικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 2,45 %
  • Συνολική συνεισφορά της Λιθουανίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,316 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Λιθουανίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,88 %

Περισσότερα στοιχεία για τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Λιθουανία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Λιθουανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Λιθουανία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top