European Union website, the official EU website

Litauen

Oversigt: 

Litauen er det sydligste af de tre baltiske lande – og det største og folkerigeste. Landskabet er overvejende fladt med nogle få lave bakker i det vestlige højland og et bjergområde i øst. Lidt over 30 % af landet er dækket af skov. 

I 2015 var de vigtigste sektorer i den litauiske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (32,5 %), industri (22,6 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (14,3 %).

Litauens største eksportpartnere er Rusland, Letland og Polen, mens landets største importpartnere er Rusland, Tyskland og Polen.

Hovedstad: 

Vilnius

Areal: 

65 286 km2

Befolkning: 

2 921 262 (2015)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

0,6 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

37,124 milliarder EUR (2015)

Officielle EU-sprog: 

Litauisk

Styreform: 

Parlamentarisk republik

EU-medlemsland siden: 

1. maj 2004

Pladser i Europa-Parlamentet: 

11

Valuta: 

 Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 2015

Med i Schengenområdet?: 

 Ja, med i Schengenområdet siden 21. december 2007

Formandskab for Rådet: 

Litauen har haft EU-formandskabet i 2013. 

Litauen i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 11 litauiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Litauen

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den litauiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for litauiske formandskaber:

Juli-december 2013

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet.

Europa-Kommissionen

Litauen har udnævnt Vytenis Andriukaitis som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for sundhed og fødevaresikkerhed.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Litauen

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Litauen har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Litauen har 9 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Litauen kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "litauisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Litauen, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Litauens finanser i relation til EU i 2015:

  • EU’s samlede udgifter i Litauen – 0,877 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Litauens bruttonationalindkomst (BNI) – 2,45 %
  • Litauens samlede bidrag til EU’s budget – 0,316 milliarder EUR
  • Litauens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 0,88 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Litauen

De penge, som Litauen betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Litauen.

Praktiske oplysninger