Evropská unie

Litva

Litva

Přehled

vlajka Litvy

Politický systém

Litva je parlamentní republika. V čele státu stojí prezident, který jmenuje předsedu vlády. Parlament je jednokomorový. Země je rozdělena na 60 samosprávných obcí s přímo volenými starosty.

Litva na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími litevského hospodářství byly v roce 2018 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (32,2 %), průmysl (21,9 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (14,3 %).

Obchod v rámci EU představuje 59 % celkového vývozu Litvy (10 % do Lotyšska, 8 % do Polska a 7 % do Německa). Pokud jde o země mimo EU, směřuje 14 % litevského vývozu do Ruska a 5 % do Spojených států.

Dovoz do Litvy se ze 69 % realizuje z členských států EU (12 % z Německa, 11 % z Polska a 7 % z Lotyšska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 15 % dovozu z Ruska a 3 % z Číny.

Litva v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 11 poslanců z Litvy. Další informace o těchto poslancích.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Litvě

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci litevské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období litevského předsednictví:

červenec – prosinec 2013

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyAktuálního předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Litva nominovala Virginijuse Sinkevičiuse, který je odpovědný za životní prostředí, oceány a rybolov.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – zastoupení.

Zastoupení Komise v Litvě

Evropský hospodářský a sociální výbor

Litva má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Litva má v Evropském výboru regionů, kde zasedají místní a regionální zástupci, 9 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Litva také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby litevské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Litva poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Údaje pro Litvu za rok 2018:

  • Výdaje EU v Litvě celkem – 2,071 miliardy eur
    (což odpovídá 4,80 % litevského hospodářství)
  • Litevský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 0,356 miliardy eur
    (což odpovídá 0,83 % litevského hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Litvě za finančního přispění EU

Příspěvek Litvy do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Litva čerpá finanční prostředky EU

Back to top