Европейски съюз

Литва

Литва

Преглед

Знаме на Литва

Политическа система

Литва е парламентарна република с ръководител на правителството — министър-председател — и държавен глава — президент, който назначава министър-председателя. Парламентът е еднокамарен законодателен орган. Страната е разделена на 60 общини с пряко избирани кметове.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на литовската икономика през 2016 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (32,2%), промишлеността (22,1%) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (14,5%).

Търговията в рамките на ЕС представлява 61% от износа на Литва (Латвия — 10 %, Полша — 9 % и Германия — 8 %), а извън ЕС 13% от износа е за Русия и 5% — за САЩ.

По отношение на вноса 70% е от държави от ЕС (Германия — 12 %, Полша — 11 % и Латвия — 8 %), а от страните извън ЕС 14% от вноса идва от Русия и 3% — от Китай.

Литва в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 11 членове от Литва. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Литва

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от Съюза заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на литовското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на литовското председателство:

юли — декември 2013 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка води към външен уебсайтТекущо председателство на Съвета на ЕС

Eвропейска комисия

Предложеният от Литва комисар в Европейската комисия е Витянис Андрюкайтис, който отговаря за здравеопазването и безопасността на храните.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Литва

Европейски икономически и социален комитет

Литва има 9 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Литва има 9 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Литва поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Литва в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Литва?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Литва с ЕС през 2017 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,575 милиарда евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Литва: 3,90%
  • Обща вноска на Литва в бюджета на ЕС: 0,274 милиарда евро
  • Вноска на Литва в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,68%

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Литва

Средствата, които Литва внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Литва се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top