Europeiska Unionen

Lettland

Lettland

Översikt

Lettlands flagga

Statsskick

Lettland är en parlamentarisk republik med en regeringschef – premiärministern – och en statschef – presidenten. Presidenten utser premiärministern, men har i övrigt främst representationsuppgifter. Premiärministern väljer ministrarna, men regeringen måste sedan godkännas av parlamentet. Landet är indelat i 110 kommuner och nio städer med egna styrelser.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2018 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (25,4 %), industri (16,1 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (15,8 %).

Handeln inom EU står för 67 % av Lettlands export (Litauen 15 %, Estland 11 %, Tyskland 7 % och Sverige 7 %), medan 14 % går till Ryssland och 4 % till USA.

Av importen kommer 75 % från EU-länderna (Litauen 17 %, Tyskland 11 % och Polen 9 %), medan 8 % kommer från Ryssland och 4 % från Kina.

Lettland i EU

Europaparlamentet

Lettland har 8 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Lettland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Lettlands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Lettlands ordförandeskap:

Januari–juni 2015

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Lettlands ledamot i Europeiska kommissionen är Valdis Dombrovskis, som är verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Lettland

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Lettland har 7 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Lettland har 7 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Lettland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Lettlands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Lettland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.

Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Lettland och EU-budgeten 2018:

  • EU-bidrag till Lettland – 1,212 miljarder euro
    (motsvarande 4,14 % av Lettlands ekonomi)
  • Lettlands EU-avgift – 0,234 miljarder euro
    (motsvarande 0,80 % av Lettlands ekonomi)

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Lettland

Lettlands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Lettland

Back to top