Evropska unija

Latvija

Pregled

Glavno mesto: 

Riga

Površina: 

64 573 km2

Prebivalstvo: 

1 968 957 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

0,4 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

25,021 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

latvijščina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

8

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 2014

Schengen area member: 

 Da, članica schengenskega območja od 21. decembra 2007.

Država članica EU od: 

1. maja 2004

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Latvijsko predsedovanje Svetu EU

Latvija ima 531 km dolgo obalo ob Baltskem morju in meji na Estonijo, Litvo, Rusijo in Belorusijo. Gozdovi prekrivajo več kot 40 % te nižinske dežele. Latvija ima tudi več kot 3 000 jezer in 12 000 rek. 

Najpomembnejši gospodarski sektorji Latvije leta 2015 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (25,2 %), industrija (16,4 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,7 %).

Glavni izvozni partnerji so Litva, Rusija in Estonija, glavni uvozni partnerji pa Litva, Nemčija in Poljska.

Latvija v EU

Evropski parlament

Iz Latvije prihaja 8 poslancev Evropskega parlamenta: več o latvijskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Latviji

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki latvijske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Latvijsko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2015

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član in podpredsednik Evropske komisije iz Latvije je Valdis Dombrovskis, ki je pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Latviji

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Latvija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 7 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Latvija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 7 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Latvije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega latvijskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se latvijski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Latvija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Latvija–EU za leto 2015:

  • Skupaj finančna sredstva za Latvijo: 0,982 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % latvijskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 4,04 %
  • Skupaj latvijski prispevek v proračun EU: 0,206 milijarde EUR
  • Latvijski prispevek v proračun EU v % latvijskega BND: 0,85 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Latviji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Latvija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Latviji prinesla sredstva EU.

Praktične informacije

Back to top