Evropska unija

Latvija

Pregled

Latvijska zastava

Politični sistem

Latvija je parlamentarna republika s predsednikom vlade, ki izbere svet ministrov in predsednika države, ki ima predvsem reprezentativno vlogo. Mandat vlade vsakič odobri parlament. Država je razdeljena na 110 občin in 9 mest, ki jih vodijo mestni sveti in občinske uprave.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Latvije leta 2016 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (25,0 %), industrija (16,7 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,9 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 70 % celotnega latvijskega izvoza (Litva 17 %, Estonija 12 %, Nemčija 7 %), zunaj EU je znašal izvoz v Rusijo 11 % in Norveško 2 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 81 % (Litva 17 %, Nemčija 12 % in Poljska 10 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Rusije 7 % in iz Kitajske 3 %.

Latvija v EU

Evropski parlament

Iz Latvije prihaja 8 poslancev Evropskega parlamenta. Več o latvijskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Latviji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki latvijske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Latvijsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2015

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Član in podpredsednik Evropske komisije iz Latvije je Valdis Dombrovskis, ki je pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Latviji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Latvija ima 7 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Latvija ima 7 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Latvije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega latvijskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se latvijski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Latvija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Latvija–EU za leto 2017:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Latvijo: 0,737 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % latvijskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 2,76 %
  • Skupaj latvijski prispevek v proračun EU: 0,184 milijarde evrov
  • Latvijski prispevek v proračun EU v % latvijskega BND: 0,69 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Latviji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Latvija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Latviji – prejemnici sredstev EU.

Back to top