Uniunea Europeană

Letonia

Letonia

Prezentare generală

Drapelul Letoniei

Sistem politic

Letonia este o republică parlamentară cu un șef de guvern (primul ministru), care selectează membrii consiliului de miniștri și un șef de stat (președintele), care are îndatoriri în mare parte ceremoniale și îl nominalizează pe primul ministru. Guvernul rămâne supus aprobării Parlamentului pe toată durata mandatului. Țara este împărțită în 110 municipalități și 9 orașe. Acestea au propriile consilii locale și administrații municipale.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2016, cele mai importante sectoare ale economiei Letoniei erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (25,0 %); industria (16,7 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (15,9 %).

70 % din exporturile Letoniei se efectuează în UE (Lituania 17 %, Estonia 12 % și Germania 7 %). În afara UE, 11 % din exporturi se realizează către Rusia și 2 % către Norvegia.

Importurile Letoniei provin în proporție de 81 % din celelalte state membre ale UE (Lituania 17 %, Germania 12 % și Polonia 10 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din Rusia (7 %) și din China (3 %).

Letonia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 8 membri din Letonia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Letonia

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului leton participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE a revenit Letoniei în perioada:

ianuarie - iunie 2015

Președinția Consiliului UE

Următorul link deschide un site externPreședinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

În echipa comisarilor europeni, comisarul nominalizat de Letonia este Valdis Dombrovskis, vicepreședinte responsabil pentru moneda euro și dialogul social, precum și pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Letonia

Comitetul Economic și Social European

Letonia are 7 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Letonia are 7 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Letonia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Letoniei – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Letonia și UE (2017):

  • Cheltuielile UE în Letonia: 0,737 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Letonia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 2,76 %
  • Contribuția Letoniei la bugetul UE: 0,184 miliarde EUR
  • Contribuția Letoniei la bugetul UE ca procent din VNB-ul său: 0,69 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Letonia

Sumele cu care contribuie Letonia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Letonia.

Back to top