Unia Europejska

Łotwa

Informacje ogólne

Stolica: 

Ryga

Powierzchnia: 

64 573 km2

Ludność państwa: 

1 968 957 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

0,4 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

25,021 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

łotewski

Ustrój polityczny: 

republika parlamentarna

W UE od: 

1 maja 2004 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

8

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 2014 r.

Czy należy do strefy Schengen: 

 Tak. Łotwa jest członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty łotewskiej prezydencji

Łotwa leży nad Morzem Bałtyckim. Jej linia brzegowa wynosi 531 km. Sąsiadami Łotwy są Estonia, Litwa, Rosja i Białoruś. Ponad 40 % tego nizinnego kraju pokrywają lasy. Na terytorium Łotwy znajdują się ponad 3 tys. jezior i przepływa przez nie około 12 tys. rzek. 

Do najważniejszych sektorów łotewskiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (25,2 %), przemysł (16,4 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (15,7 %).

Główne rynki eksportowe dla łotewskiej gospodarki to Litwa, Rosja i Estonia, a importowe – Litwa, Niemcy i Polska.

Łotwa w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 8 posłów z Łotwy. Więcej informacji o łotewskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Łotwie

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele rządu łotewskiego.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty łotewskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2015 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Łotewskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Valdis Dombrovskis, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego do spraw euro i dialogu społecznego oraz stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Łotwie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Łotwa ma 7 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Łotwa ma 7 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Łotwa utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Łotwy przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Łotwa wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Łotwa a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE na Łotwie: 0,982 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % łotewskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 4,04 %
  • Łączny wkład Łotwy do budżetu UE: 0,206 miliardów EUR
  • Wkład Łotwy do budżetu UE jako % łotewskiego DNB: 0,85 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Łotwie

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Łotwę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Łotwa się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Łotwa – informacje praktyczne