Europese Unie

Letland

In het kort

Hoofdstad: 

Riga

Oppervlakte: 

64 573 km2

Bevolking: 

1 968 957 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

0,4 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

25,021 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Lets

Staatsbestel: 

parlementaire republiek

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

8

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 january 2014

Schengen area member: 

 Ja, Letland maakt deel uit van het Schengengebied sinds 21 december 2007.

EU-lidstaat sinds: 

1 mei 2004

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Letland

Letland, dat langs de Oostzee een kustlijn van 531 km heeft, grenst aan Estland, Litouwen, Rusland en Wit-Rusland. Het laaggelegen land is voor meer dan 40 % bedekt met bos. Letland telt meer dan 3 000 meren en 12 000 rivieren. 

De belangrijkste sectoren van de Letse economie waren in 2015 de groot- en detailhandel, vervoer en horeca (25,2 %), industrie (16,4 %) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (15,7 %).

Letland exporteert vooral naar Litouwen, Rusland en Estland, en importeert vooral uit Litouwen, Duitsland en Polen.

Letland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 8 leden uit Letland.

Bureau van het Europees Parlement in Letland

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Letse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Letland:

januari-juni 2015

Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Het door Letland aangewezen lid van de Europese Commissie is Valdis Dombrovskis. Hij is vicevoorzitter van de Commissie en bevoegd voor de euro en de sociale dialoog, en ook belast met financiële stabiliteit, financiële diensten en de Kapitaalmarktenunie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Letland

Europees Economisch en Sociaal Comité

Letland heeft 7 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Letland heeft 7 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Letland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Letse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Letland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Letland in 2015:

  • Totale bestedingen van de EU in Letland: 0,982 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Letse bruto nationaal inkomen (bni): 4,04 %
  • Totale Maltese bijdrage aan de EU-begroting: 0,206 miljard EUR
  • Letse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,85 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Letland

Het geld dat Letland bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Letland.

Praktische informatie

Back to top