Europese Unie

Letland

In het kort

Vlag van Letland

Staatsbestel

Letland is een parlementaire republiek met een regeringsleider (de premier) die de ministerraad kiest. Het staatshoofd (de president) heeft een voornamelijk ceremoniële rol en draagt de premier voor. De regering blijft tijdens elke zittingsperiode onderworpen aan de goedkeuring van het Parlement. Het land is onderverdeeld in 110 gemeenten en 9 steden. Deze hebben elk hun eigen gemeenteraad en gemeentelijke overheid. Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Letse economie waren in 2016 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (25,0%), industrie (16,7%) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (15,9%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 70% van de uitvoer (Litouwen 17%, Estland 12% en Duitsland 7%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren Rusland (11%) en Noorwegen (2%).

81% van de invoer in Letland kwam uit EU-lidstaten (Litouwen 17%, Duitsland 12% en Polen 10%). 7% was afkomstig uit Rusland en 3% uit China.

Letland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 8 Letse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Letland

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Letse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Letland:

januari-juni 2015

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De volgende link brengt u naar een externe websiteHuidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Letland heeft Valdis Dombrovskis aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor de euro en de sociale dialoog en voor financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Letland

Europees Economisch en Sociaal Comité

Letland heeft 7 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Letland heeft 7 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Letland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Letse "ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Letland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Letland in 2016:

  • Totale bestedingen van de EU in Letland: 0,734 miljard euro
  • Totale EU-bestedingen in % van het Letse bruto nationaal inkomen (bni): 2,92%
  • Totale Letse bijdrage aan de EU-begroting: 0,218 miljard euro
  • Letse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,87%

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Letland

Het geld dat Letland bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Letland

Back to top