Eiropas Savienība

Latvija

Īss apraksts

Latvijas karogs

Valsts iekārta

Latvija ir parlamentāra republika, kuras valdības vadītājs (premjerministrs) izvēlas ministrus, bet valsts vadītāja (prezidenta) funkcijas ir galvenokārt ceremoniālas, un viņš izvirza premjerministru. Valdību katram tās pilnvaru termiņam apstiprina parlaments (Saeima). Administratīvi valsts ir iedalīta 110 viena līmeņa pašvaldībās (novados) un 9 valsts nozīmes pilsētās. Tiem ir pašiem sava pašpārvalde.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Latvijas ekonomikas svarīgākās nozares 2016. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (25,0 %), rūpniecība (16,7 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (15,9 %).

Eiropas Savienības teritorijā noietu rod 70 % Latvijas eksporta (Lietuvā 17 %, Igaunijā 12 % un Vācijā 7 %), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir Krievija (11 %) un Norvēģija (2 %).

81 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Lietuvas 17 %, no Vācijas 12 % un no Polijas 10 %), savukārt starp ārpussavienības valstīm Latvijas galvenie importa partneri ir Krievija (7 %) un Ķīna (3 %).

Latvija ES

Eiropas Parlaments

Latvijai ir 8 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Latvijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Latvijas prezidentūras laikposmi:

2015. gada janvāris – jūnijs.

Prezidentūra ES padomē

Sekojošā saite jūs novirzīs uz ārēju vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Latvijā komisāra amatam tika izvirzīts Valdis Dombrovskis – Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kura pārziņā ir eiro un sociālais dialogs, kā arī finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Latvijai ir 7 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Latvijai ir 7 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Latviju un ES iestādēm. Tās kā “Latvijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Latvijas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir Latvijas saņemtais atbalsts?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā tiek noteiktas taisnīgi un atbilstīgi to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Latvijas finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Latvijā: 0,737 miljardi eiro,
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Latvijas nacionālā kopienākuma (NKI): 2,76 %,
  • Latvijas kopējais ieguldījums ES budžetā: 0,184 miljardi eiro,
  • Latvijas ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,69 %.

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Latvijā

Nauda, ko Latvija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Latvijā.

Back to top