Europos Sąjunga

Latvija

Apžvalga

Sostinė: 

Ryga

Plotas: 

64 573 km2

Gyventojų sk.: 

1 968 957 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

0,4 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

25,021 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

latvių

Politinė sistema: 

parlamentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

8

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 2014 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

 Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

ES valstybė narė nuo: 

2004 m. gegužės 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Latvijos pirmininkavimo Tarybai datos

Latvija turi 531 km Baltijos jūros pakrantę ir ribojasi su Estija, Lietuva, Rusija ir Baltarusija. Miškai dengia daugiau nei 40 % šios žemo reljefo šalies teritorijos. Be to, Latvijoje yra per 3 000 ežerų ir 12 000 upių. 

Svarbiausi Latvijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (25,2 %), pramonė (16,4 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (15,7 %).

Pagrindinės Latvijos eksporto partnerės yra Lietuva, Rusija ir Estija, o pagrindinės importo partnerės – Lietuva, Vokietija ir Lenkija.

Latvija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Latvijai atstovauja 8 nariai.

Europos Parlamento biuras Latvijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Latvijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Latvijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2015 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Latvijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Valdis Dombrovskis, už eurą ir socialinį dialogą atsakingas pirmininko pavaduotojas. Jis taip pat atsakingas už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Latvijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 7 Latvijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Latvijai atstovauja 7 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Latvija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Latvijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Latvija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Latvijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Latvijoje – 0,982 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Latvijoje sudaro 4,04 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Latvijos įnašas į ES biudžetą – 0,206 milijardo EUR
  • Latvijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,85 % Latvijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Latvijoje

Latvijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Latvijai.

Praktinė informacija

Back to top