Európai Unió

Lettország

Áttekintés

Főváros: 

Riga

Terület: 

64 573 km2

Népesség: 

1 968 957 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

0,4 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

25,021 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

lett

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

8

Pénznem: 

Euró. (Lettország 2014. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

 Lettország 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

2004. május 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A lett soros elnökség időszaka

Lettországot 531 kilométeres balti-tengeri partszakasz, valamint Észtország, Litvánia, Oroszország és Fehéroroszország határolja. Az alacsonyan fekvő ország területének 40 %-át erdőségek borítják. A lett tájat több mint 3000 tó tarkítja, és mintegy 12 000 folyó szeli át. 

2015-ben a lett gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (25,2%), az ipar (16,4%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humánegészségügyi és szociális ellátás (15,7%).

A lett termékek elsődleges felvevőpiaca Litvánia, Oroszország és Észtország, ami pedig az importot illeti, Lettország fő kereskedelmi partnere Litvánia, Németország és Lengyelország.

Lettország az EU-ban

Európai Parlament

Lettország 8 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Lettország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Lettországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a lett kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A lett soros elnökség időszaka:

2015. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság lett tagja Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök, aki biztosi minőségében egyúttal a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért is felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Lettországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Lettországnak 7 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Lettországnak 7 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Lettország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Lettország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Lettország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Lettországban: 0,982 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a lett bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 4,04 %
  • Lettország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,206 milliárd EUR
  • Lettországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a lett GNI-hez viszonyítva: 0,85 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Lettországban

A tagállamok, így a Lettország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Lettország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top