Európai Unió

Lettország

Áttekintés

Lettország lobogója

Államforma, politikai rendszer

Lettország parlamentáris köztársaság. A kormány élén a miniszterelnök áll, ő nevezi ki a miniszterek tanácsának tagjait. Az államfő (elnök) szerepe elsősorban protokolláris. Az államfő nevezi ki a miniszterelnököt. A kormány működését – megbízatásának teljes időtartama alatt – a parlament felügyeli. Az ország területe 110 egyszintű községre és 9 városra oszlik. Ezek mindegyike saját városi tanácsot és helyi önkormányzatot működtet.

Az ország földrajzi helyzete az EU-ban

Kereskedelem és gazdaság

2016-ban a lett gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (25%), az ipar (16,7%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (15,9%).

Az EU-n belüli kereskedelem a lett export 70%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 17%-a Litvániába, 12%-a Észtországba, 7%-a pedig Németországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a lett termékek 11%-a Oroszországban, 2%-a pedig Norvégiában talál vevőre.

A Lettországba behozott termékek 81%-a EU-tagországból érkezik (17%-uk Litvániából, 12%-uk Németországból, 10%-uk Lengyelországból). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 7%-a Oroszországból, 3%-a pedig Kínából érkezik.

Lettország az EU-ban

Európai Parlament

Lettország 8 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Lettország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Lettországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a lett kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A lett soros elnökség időszaka:

2015. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság lett tagja Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök, aki biztosi minőségében egyúttal a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért is felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Lettországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Lettországnak 7 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Lettországnak 7 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Lettország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A lettországi állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Lettország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2017-os uniós költségvetés sarokszámai Lettország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Lettországban: 0,737 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás a lett bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 2,76%
  • Lettország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,184 milliárd euró
  • Lettország befizetései az uniós költségvetésbe az ország bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyítva: 0,69%

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Lettországban

A tagállamok, így Lettország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Lettország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top