Europska unija

Latvija

Latvija

Pregled

latvijska zastava

Politički sustav

Latvija je parlamentarna republika s predsjednikom vlade – premijerom – koji odabire članove vlade i šefom države – predsjednikom – čije su dužnosti uglavnom protokolarne i koji imenuje predsjednika vlade. Vlada za svaki mandat mora dobiti povjerenje parlamenta. Zemlja je podijeljena u 110 općina i 9 gradova. Njima upravljaju gradska vijeća i općinske uprave.

Smještaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori latvijskoga gospodarstva u 2016. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (25,0 %), industrija (16,7 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (15,9 %).

Trgovina unutar EU-a čini 70 % izvoza Latvije (Litva 17 %, Estonija 12 % i Njemačka 7 %), dok se izvan EU-a 11 % izvoza ostvaruje u Rusiju i 2 % u Norvešku.

Iz država članica EU-a dolazi i 81 % uvoza (Litva 17 %, Njemačka 12 % i Poljska 10 %), a izvan EU-a 7 % uvoza dolazi iz Rusije i 3 % iz Kine.

Latvija u EU-u

Europski parlament

Latvija ima 8 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Latviji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz latvijske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je država koja predsjeda Vijećem, a one se izmjenjuju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi latvijskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2015.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća vas poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjestoTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Latijvski je povjerenik u Europskoj komisiji Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, također zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Latviji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Latvija ima 7 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Latvija ima 7 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Latvija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća latvijskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Latvija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Latvije i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Latviji: 0,737 milijarde EUR
  • Ukupna potrošnja EU-a kao postotak latvijskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 2,76 %
  • ukupni doprinos Latvije proračunu EU-a: 0,184 milijarde EUR
  • doprinos Latvije proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,69 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Latviji financira EU

Novcem koji Latvije uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Latviju.

Back to top