Europska unija

Latvija

Pregled

Glavni grad: 

Riga

Površina: 

64 573 km2

Broj stanovnika: 

1 968 957 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

0,4 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

25,021 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

latvijski

Politički sustav: 

parlamentarna republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

8

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2014.

Schengen area member: 

 Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Datum pristupanja EU-u: 

1. svibnja 2004.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi latvijskog predsjedanja

Latvijska obala na Baltičkom moru dugačka je 531 km, a zemlja graniči s Estonijom, Litvom, Rusijom i Bjelarusom. Više od 40 % površine ove zemlje niske nadmorske visine pokriveno je šumom. Latvija ima više od 3 000 jezera i 12 000 rijeka. 

Najvažniji sektori latvijskoga gospodarstva u 2015. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (25,2 %), industrija (16,4 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (15,7 %).

Najvažniji izvozni partneri Latvije jesu Litva, Rusija i Estonija, a najvažniji uvozni partneri Litva, Njemačka i Poljska.

Latvija u Europskoj uniji

Europski parlament

Latvija ima 8 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Latviji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici latvijske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi latvijskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2015.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Povjerenik kojeg je Latvija nominirala za Europsku komisiju je Valdis Dombrovskis, potpredsjednik za euro i socijalni dijalog, također zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Latviji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Latvija ima sedam predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Latvija ima 7 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Latvija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća latvijskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Latvija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Latvije i EU-a u 2015.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Latviji: 0,982 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Latviji izražena kao postotak latvijskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 4,04 %
  • ukupni doprinos Latvije proračunu EU-a: 0,206 milijardi EUR
  • doprinos Latvije proračunu EU-a izražen kao postotak njezina bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,85 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Latviji financira EU

Novcem koji Latvija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Latviju.

Praktične informacije

Back to top