Euroopa Liit

Läti

Ülevaade

Pealinn: 

Riia

Pindala: 

64 573 km2

Rahvaarv: 

1 968 957 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

0,4 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

25,021 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

läti keel

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

8

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 2014

Schengen area member: 

 Jah, Läti on Schengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

ELi liikmesriik alates: 

1. mai 2004

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Läti eesistumise perioodid

Läti rannajoon Läänemeres on 531 km pikkune; Läti piirinaabrid on Eesti, Leedu, Venemaa ja Valgevene. Madalat pinnavormi katavad rohkem kui 40 % ulatuses metsad. Lätis on ka üle 3000 järve ja 12 000 jõe. 

Läti majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (25,2 %), tööstus (16,4 %) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (15,7 %).

Läti peamised ekspordipartnerid on Leedu, Venemaa ja Eesti ning peamised impordipartnerid on Leedu, Saksamaa ja Poola.

Läti ELis

Euroopa Parlament

Lätist on Euroopa Parlamenti valitud 8 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Lätis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Läti valitsuse erinevad esindajadosalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Selle tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Läti eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2015

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Läti poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Valdis Dombrovskis, kelle vastutusalaks asepresidendina on euro ja sotsiaaldialoog. Samuti vastutab ta finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu eest.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Lätis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Lätil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 7 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Lätil on Euroopa Regioonide Komitees 7 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Läti suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Läti nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Läti rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Läti rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Lätis – 0,982 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Läti kogurahvatulust – 4,04 %
  • Läti kogupanus ELi eelarvesse – 0,206 miljardit EUR
  • Läti poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 0,85 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Lätis

Rahalised vahendid, mida Läti maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Läti ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top