Ευρωπαϊκή Ένωση

Λετονία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Ρίγα

Έκταση: 

64 573 km2

Πληθυσμός: 

1 968 957 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

0,4 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

25,021 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

λετονικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

8

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2014

Schengen area member: 

 Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Μαΐου 2004

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Λετονία έχει ακτογραμμή 531 km κατά μήκος της Βαλτικής Θάλασσας και συνορεύει με την Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Πάνω από το 40 % της πεδινής αυτής χώρας καλύπτεται από δάση. Επίσης, η Λετονία έχει πάνω από 3.000 λίμνες και 12.000 ποτάμια. 

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της λετονικής οικονομίας ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (25,2%), η βιομηχανία (16,4%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (15,7%).

Η Λετονία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Λιθουανία, τη Ρωσία και την Εσθονία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Λιθουανία, τη Γερμανία και την Πολωνία.

Η Λετονία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Λετονία έχει 8 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λετονία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της λετονικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη Λετονία:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2015

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος της Λετονίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος και αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, στον οποίο ανατέθηκε επίσης το χαρτοφυλάκιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λετονία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Λετονία έχει 7 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αλλαγών που μπορεί να επιφέρει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση των κρατών μελών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Λετονία έχει 7 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Λετονία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Λετονίας στην ΕΕ», η λετονική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Λετονία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Λετονίας με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Λετονία: 0,982 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του λετονικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 4,04 %
  • Συνολική συνεισφορά της Λετονίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,206 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Λετονίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,85 %

Περισσότερα στοιχεία για τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Λετονία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Λετονία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Λετονία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top