Europæiske Union

Letland

Oversigt

Hovedstad: 

Riga

Areal: 

64 573 km2

Befolkning: 

1 968 957 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

0,4 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

25,021 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Lettisk

Styreform: 

Parlamentarisk republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

8

Valuta: 

 Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 2014

Schengen area member: 

 Ja, med i Schengenområdet siden 21. december 2007

EU-medlemsland siden: 

1. maj 2004

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for lettiske formandskaber

Letland har en kystlinje på 531 km langs Østersøen og grænser op til Estland, Litauen, Rusland og Hviderusland. Over 40 % af det lavtliggende land er dækket af skove. I Letland er der over 3 000 søer og 12 000 floder. 

I 2015 var de vigtigste sektorer i den lettiske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (25,2 %), industri (16,4 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (15,7 %).

Letlands største eksportpartnere er Litauen, Rusland og Estland, mens landets største importpartnere er Litauen, Tyskland og Polen.

Letland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 8 lettiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Letland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den lettiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for lettiske formandskaber:

Januar-juni 2015

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Valdis Dombrovskis, som blev indstillet til Europa-Kommissionen af Letland, er næstformand med ansvar for euroen og den sociale dialog samt for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Letland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Letland har 7 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Letland har 7 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Letland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "lettisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Letland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Letlands finanser i relation til EU i 2015:

  • EU’s samlede udgifter i Letland – 0,982 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Letlands bruttonationalindkomst (BNI) – 4,04 %
  • Letlands samlede bidrag til EU’s budget – 0,206 milliarder EUR
  • Letlands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 0,85 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Letland

De penge, som Letland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Letland.

Praktiske oplysninger

Back to top