Evropská unie

Lotyšsko

Přehled

Hlavní město: 

Riga

Rozloha: 

64 573 km2

Počet obyvatel: 

1 968 957 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

0,4 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

25,021 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

lotyština

Politický systém: 

parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

8

Měna: 

 Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 2014

Schengen area member: 

 Ano, součástí schengenského prostoru je od 21. prosince 2007

Vstup do EU: 

1. května 2004

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období lotyšského předsednictví

Lotyšské pobřeží Baltského moře je dlouhé 531 km. Pozemní hranici má Lotyšsko s Estonskem, Litvou, Ruskem a Běloruskem. Lesy pokrývají více než 40 % rozlohy této nížinaté země. V Lotyšsku se nachází více než 3 000 jezer a 12 000 řek. 

Nejdůležitějšími odvětvími lotyšského hospodářství byly v roce 2015 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (25,2 %), průmysl (16,4 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (15,7 %).

Hlavními vývozními partnery Lotyšska jsou Litva, Rusko a Estonsko. Lotyšsko dováží nejvíce z Litvy, Německa a Polska.

Lotyšsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 8 lotyšských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Lotyšsku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci lotyšského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období lotyšského předsednictví:

leden–červen 2015

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Lotyšsko nominovalo Valdise Dombrovskise, který je místopředsedou pro euro a sociální dialog a je rovněž odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Lotyšsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Lotyšsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 7 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Lotyšsko má 7 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Lotyšsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby lotyšské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Lotyšsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Lotyšska a naopak (2015):

  • Výdaje EU v Lotyšsku celkem: 0,982 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl lotyšského hrubého národního důchodu (HND): 4,04 %
  • Lotyšský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,206 miliardy EUR
  • Lotyšský příspěvek do rozpočtu EU jako % lotyšského HND: 0,85 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Lotyšsku

Příspěvek Lotyšska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Lotyšsku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top