Evropská unie

Lotyšsko

Lotyšsko

Přehled

vlajka Lotyšska

Politický systém

Lotyšsko je parlamentní republika. Prezident, který má především reprezentativní úlohu, jmenuje předsedu vlády, jenž si vybírá své ministry. Vláda musí na začátku každého volebního období získat důvěru parlamentu. Země je rozdělena na 110 jednoúrovňových obcí a  9 měst, které mají svou vlastní obecní správu.

Lotyšsko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími lotyšského hospodářství byly v roce 2016 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (25,0 %), průmysl (16,7 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (15,9 %).

V rámci obchodu s členskými zeměmi EU se realizuje 70 % lotyšského vývozu (17 % do Litvy, 12 % do Estonska a 7 % do Německa), zatímco za hranice EU směřuje 11 % lotyšského vývozu do Ruska a 2 % do Norska.

Pokud jde o dovoz, 81 % pochází z členských států EU (17 % z Litvy, 12 % z Německa a 10 % z Polska), zatímco ze zemí mimo EU pochází 7 % z Ruska a 3 % z Číny.

Lotyšsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 8 poslanců z Lotyšska. Další informace o těchto poslancích.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Lotyšsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci lotyšské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období lotyšského předsednictví:

leden – červen 2015

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyAktuálního předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Lotyšsko nominovalo Valdise Dombrovskise, který je místopředsedou pro euro a sociální dialog a je rovněž odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – zastoupení.

Zastoupení Komise v Lotyšsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Lotyšsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 7 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Lotyšsko má v Evropském výboru regionů, kde zasedají místní a regionální zástupci, 7 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Lotyšsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby lotyšské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků poskytuje Lotyšsko do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Rozpočet EU neslouží k přerozdělování bohatství, ale k tomu, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Lotyšska a naopak (2017):

  • Výdaje EU v Lotyšsku celkem: 0,7374 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % podíl lotyšského hrubého národního důchodu (HND): 2,76 %
  • Lotyšský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,184 miliardy eur
  • Lotyšský příspěvek do rozpočtu EU jako % podíl lotyšského HND: 0,69 %

Další údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Lotyšsku za finančního přispění EU

Příspěvek Lotyšska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Lotyšsko čerpá finanční prostředky EU

Back to top