Европейски съюз

Латвия

Латвия

Преглед

Знаме на Латвия

Политическа система

Латвия е парламентарна република с ръководител на правителството — министър-председателят, който избира членовете на правителството, и държавен глава — президентът, който има предимно церемониални функции и номинира министър-председателя. Правителството се одобрява от парламента по време на всеки мандат. Страната е разделена на 110 общини с едностепенна система на управление и 9 града. Градовете имат свои собствени градски съвети и общински администрации.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на икономиката на Латвия през 2016 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (25 %), промишлеността (16,7 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (15,9 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 70 % от износа на Латвия (Литва — 17 %, Естония —12 %, Германия — 7 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Русия — 11 % и Норвегия — 2 %.

81% от вноса е от страните от ЕС (Литва — 17 %, Германия — 12 %, Полша — 10 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 7 % от вноса е от Русия, а 3 % — от Китай.

Латвия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 8 членове от Латвия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Латвия

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на латвийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на латвийското председателство:

януари — юни 2015 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтНастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Латвия комисар в Европейската комисия е Валдис Домбровскис, заместник-председател, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също така и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Латвия

Европейски икономически и социален комитет

Латвия има 7 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Естония има 7 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Латвия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Латвия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Латвия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Латвия с ЕС през 2017 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 0,737 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Латвия: 2,76 %
  • Обща вноска на Латвия в бюджета на ЕС: 0,184 млрд. евро
  • Вноска на Латвия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,69 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Латвия

Средствата, които Латвия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Латвия се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top