Europeiska Unionen

Italien

Översikt

Huvudstad: 

Rom

Yta: 

302 073 km2

Folkmängd: 

60 665 551 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

11,9 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

1,672 biljoner EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Italienska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

73

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen area member: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 26 oktober 1997

EU-medlem sedan: 

1 januari 1958

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Italiens ordförandeskap

Italien är till största delen en stor stövelformad halvö i Medelhavet. Till landet hör också öarna Sicilien och Sardinien och omkring 70 mindre öar. I norr bildar Alperna en naturlig gräns mot Frankrike, Schweiz, Österrike och Slovenien. Det finns två små, oberoende stater i Italien: Vatikanstaten i Rom och republiken San Marino. 

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (25,2 %), industri (16,4 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (15,7 %).

Italien exporterar främst till Frankrike, Tyskland och USA och importerar mest från Frankrike, Kina och Tyskland.

Italien i EU

Europaparlamentet

Italien har 73 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Italien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Italiens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Italiens ordförandeskap:

Juli–dec 1959 | juli–dec 1962 | juli–dec 1965 | juli–dec 1968 | juli–dec 1971 | juli–dec 1975 | jan–juni 1980 | jan–juni 1985 | juli–dec 1990 | jan–juni 1996 | juli–dec 2003 | juli–dec 2014

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Italiens ledamot i EU-kommissionen är Federica Mogherini, som är vice ordförande och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Italien

Ekonomiska och sociala kommittén

Italien har 24 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Italien har 23 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Italien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Italiens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Italien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Italien och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Italien: 12,338 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,75 %
  • Italiens EU-avgift: 14,232 miljarder EUR
  • Italiens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,87 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Italien

Italiens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Italien.

Praktisk information

Back to top