Evropska unija

Italija

Italija

Pregled

Italijanska zastava

Politični sistem

Italija je parlamentarna republika s predsednikom vlade (imenuje ga predsednik države) in predsednikom države. Italijanski parlament je dvodomen, sestavljata ga poslanska zbornica in senat. Država je razdeljena na 20 dežel, pet med njimi jih ima poseben avtonomni status, ki jim omogoča sprejemati zakone o nekaterih deželnih zadevah.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Italije leta 2018 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (21,4 %), industrija (19,4 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (16,6 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 56 % celotnega italijanskega izvoza (Nemčija 13 %, Francija 10 %, Španija 5 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 9 % in v Švico 5 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 59 % (Nemčija 17 %, Francija 9 %, Nizozemska 5 %, Španija 5 % ), zunaj EU je znašal uvoz s Kitajske 7 % in iz ZDA 4 %.

Italija v EU

Evropski parlament

Iz Italije prihaja 73 poslancev Evropskega parlamenta: več o italijanskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Italiji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politik se redno udeležujejo predstavniki italijanske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Italijansko predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 1959 | jul–dec 1962 | jul–dec 1965 | jul–dec 1968 | jul–dec 1971 | jul–dec 1975 | jan–jun 1980 | jan–jun 1985 | jul–dec 1990 | jan–jun 1996 | jul–dec 2003 | jul–dec 2014

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletišče Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Italije je Federica Mogherini, ki je visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Evropske komisije.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije v Italiji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Italija ima 24 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Italija ima 18 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Italije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga italijanskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se italijanski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Italija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Italija–EU za leto 2017:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Italijo: 9,795 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % italijanskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,57 %
  • Skupaj italijanski prispevek v proračun EU: 12 milijarde evrov
  • Italijanski prispevek v % italijanskega BND: 0,70 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Italiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Italija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Italiji – prejemnici sredstev EU.

Back to top