Evropska unija

Italija

Pregled

Glavno mesto: 

Rim

Površina: 

302 073 km2

Prebivalstvo: 

60 665 551 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

11,9 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

1,672 bilijona EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

italijanščina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

73

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengen area member: 

Da, članica schengenskega območja od 26 oktober 1997.

Država članica EU od: 

1. januarja 1958

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Italijansko predsedovanje Svetu EU

Italija na severu meji na Francijo, Švico, Avstrijo in Slovenijo, njene meje pa večinoma naravno določajo Alpe. Na jugu Italija obsega celoten Apeninski polotok in dva največja sredozemska otoka, Sicilijo in Sardinijo, ter približno 68 manjših otokov. Znotraj italijanskega ozemlja sta tudi dve neodvisni državi, Vatikan v Rimu in Republika San Marino. 

Najpomembnejši gospodarski sektorji Estonije leta 2015 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,5 %), industrija (18,8 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (17,1 %).

Glavni izvozni partnerji Italije so Nemčija, Francija in ZDA, glavni uvozni partnerji pa Francija, Nemčija in Kitajska.

Italija v EU

Evropski parlament

Iz Italije prihaja 73 poslancev Evropskega parlamenta: več o italijanskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Italiji 

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki italijanske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Italijansko predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 1959 | jul–dec 1962 | jul–dec 1965 | jul–dec 1968 | jul–dec 1971 | jul–dec 1975 | jan–jun 1980 | jan–jun 1985 | jul–dec 1990 | jan–jun 1996 | jul.–dec. 2003 | jul.–dec. 2014

Predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Članica in podpredsednica Evropske komisije iz Italije je Federica Mogherini, ki je visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije v Italiji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Italija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 24 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Italija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 23 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Italije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega italijanskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se italijanski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Italija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Italija–EU za leto 2015:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Italijo: 12,338 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % italijanskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,75 %
  • Skupaj italijanski prispevek v proračun EU: 14,232 milijarde EUR
  • Italijanski prispevek v proračun EU v % italijanskega BND: 0,87 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Italiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Italija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Italiji prinesla sredstva EU.

Praktične informacije

Back to top