Európska únia

Taliansko

Taliansko

Prehľad

Vlajka Talianska

Politický systém

Taliansko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom, ktorého vymenúva prezident, a hlavou štátu – prezidentom. Parlament sa skladá z 2 komôr: poslaneckej snemovne a Senátu Talianskej republiky. Krajina sa delí na 20 regiónov. Päť z nich má špeciálne autonómne postavenie, vďaka čomu môžu prijímať právne predpisy upravujúce záležitosti na miestnej úrovni.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Talianska v roku 2016 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,9 %), priemysel (19,3 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (16,9 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 56 % vývozu Talianska (Nemecko 13 %, Francúzsko 11 % a Spojené kráľovstvo so Španielskom po 5 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 9 % vyváža do Spojených štátov a 5 % do Švajčiarska.

Pokiaľ ide o dovoz, 61 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 16 %, Francúzska 9 % a Holandska 6 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 7 % dovozu pochádza z Číny a 4 % z USA.

Taliansko v EÚ

Európsky parlament

Taliansko má v Európskom parlamente 73 poslancov. Poslanci EP za Taliansko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Taliansku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia talianskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Talianska:

júl až december 1959 | júl až december 1962 | júl až december 1965 | júl až december 1968 | júl až december 1971 | júl až december 1975 | január až jún 1980 | január až jún 1985 | júl až december 1990 | január až jún 1996 | júl až december 2003 | júl až december 2014

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídlo Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Taliansko do Európskej komisie je Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Taliansku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Taliansko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 24 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Taliansko má v Európskom výbore regiónov 23 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Taliansko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Talianska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Talianska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Talianska s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ v Taliansku: 9,795 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % talianskeho hrubého národného dôchodku (HND): 0,57 %
  • Celkový príspevok Talianska do rozpočtu EÚ: 12 mld. EUR
  • Príspevok Talianska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,70 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Taliansku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Talianska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Taliansko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top