Uniunea Europeană

Italia

Prezentare generală

Capitala: 

Roma

Suprafața: 

302 073 km2

Populația: 

60 665 551 (2016)

Populația ca procent din totalul populației UE: 

11,9 % (2016)

Produsul intern brut (PIB): 

1,672 trilion EUR (2016)

Limba UE oficială: 

italiană

Sistem politic: 

republică parlamentară

Locuri în Parlamentul European: 

73

Moneda: 

Euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 1999

Schengen area member: 

da -  stat membru al spațiului Schengen de la 26 octombrie 1997

Stat membru UE de la: 

1 ianuarie 1958

Președinția Consiliului: 

La nord, Italia se învecinează cu Franța, Elveția, Austria și Slovenia, frontierele sale fiind în mare parte definite natural de Munții Alpi. Spre sud, țara ocupă în întregime Peninsula Italică și cele mai mari insule mediteraneene, respectiv Sicilia și Sardinia, precum și alte 68 de insule mai mici. Italia include și două mici state independente: Vatican, la Roma și Republica San Marino. 

În 2015, cele mai importante sectoare ale economiei Italiei erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (20,5 %); industria (18,8 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (17,1 %).

Principalii parteneri de export ai țării sunt Germania, Franța și SUA, iar cei de import sunt Germania, Franța și China.

Italia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 73 de membri din Italia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Italia

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului italian participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE a revenit Italiei în perioadele:

iulie - decembrie 1959 | iulie - decembrie 1962 | iulie - decembrie 1965 | iulie - decembrie 1968 |iulie - decembrie 1971 | iulie - decembrie 1975 | ianuarie - iunie 1980 | ianuarie - iunie 1985 |iulie - decembrie 1990 | ianuarie - iunie 1996 | iulie - decembrie 2003 |iulie - decembrie 2014

Preşedinţia Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisarul european nominalizat de Italia este Federica Mogherini, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Italia

Comitetul Economic și Social European

Italia are 24 de reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Italia are 23 de reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Italia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Italiei - principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Italia și UE (2015):

  • Cheltuielile UE în Italia: 12,338 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Italia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 0,75 %
  • Contribuția Italiei la bugetul UE: 14,232 miliarde EUR
  • Contribuția Italiei la bugetul UE, ca procent din VNB: 0,87 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Italia

Sumele cu care contribuie Italia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, subvenționarea cercetătorilor, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Italia.

Informații practice

Back to top