Uniunea Europeană

Italia

Italia

Prezentare generală

Drapelul Italiei

Sistem politic

Italia este o republică parlamentară cu un șef de guvern (primul ministru, numit de către președinte) și un șef de stat (președintele). Parlamentul are 2 camere: Camera Deputaților și Senatul Republicii. Țara este împărțită în 20 de regiuni. 5 dintre ele au un statut autonom special, care le permite să adopte propria legislație pentru unele aspecte locale.

Localizare pe harta UE

Comerț și economieÎn 2018

În 2018, cele mai importante sectoare ale economiei Italiei erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (21,4 %); industria (19,4 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (16,6 %).

56 % din exporturile Italiei se efectuează în UE (Germania 13 %, Franța 10 % și Spania 5 %). În afara UE, 9 % din exporturi se realizează către Statele Unite și 5 % către Elveția.

Importurile Italiei provin în proporție de 59 % din celelalte state membre ale UE (Germania 17 %, Franța 9 %, Țările de Jos și Spania câte 5 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din China (7 %) și din Statele Unite (4 %).

Italia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 73 de membri din Italia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Italia

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului italian participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE a revenit Italiei în perioadele:

iulie - decembrie 1959 | iulie - decembrie 1962 | iulie - decembrie 1965 | iulie - decembrie 1968 | iulie - decembrie 1971 | iulie - decembrie 1975 | ianuarie - iunie 1980 | ianuarie - iunie 1985 | iulie - decembrie 1990 | ianuarie - iunie 1996 | iulie - decembrie 2003 | iulie - decembrie 2014 |

Președinția Consiliului UE

Următorul link deschide un site extern.Președinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

În echipa comisarilor europeni, comisarul nominalizat de Italia este Federica Mogherini, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Italia

Comitetul Economic și Social European

Italia are 24 de reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Italia are 18 de reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Italia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Italiei - principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Italia și UE (2017):

  • Cheltuielile UE în Italia: 9,795 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Italia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 0,57 %
  • Contribuția Italiei la bugetul UE: 12 miliarde EUR
  • Contribuția Italiei la bugetul UE, ca procent din VNB-ul său: 0,70 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Italia

Sumele cu care contribuie Italia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, subvenționarea cercetătorilor, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Italia.

Back to top