Unia Europejska

Włochy

Informacje ogólne

Stolica: 

Rzym

Powierzchnia: 

302 073 km2

Ludność państwa: 

60 665 551 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

11,9 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

1,672 bilionów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

włoski

Ustrój polityczny: 

republika parlamentarna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

73

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Schengen area member: 

Tak. Włochy są członkiem strefy Schengen od 26 października 1997 r.

W UE od: 

1 stycznia 1958 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty włoskiej prezydencji

Północną granicę Włoch wyznaczają Alpy, a kraje sąsiadujące to Francja, Szwajcaria, Austria i Słowenia. Terytorium Włoch obejmuje Półwysep Apeniński oraz dwie największe wyspy na Morzu Śródziemnym – Sycylię i Sardynię – oraz 68 mniejszych wysp. Wewnątrz terytorium Włoch znajdują się dwa niezależne państwa: Watykan i San Marino. 

Do najważniejszych sektorów włoskiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (20,5 %), przemysł (18,8 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (17,1 %).

Główne rynki eksportowe dla gospodarki włoskiej to Niemcy, Francja i USA, a w przypadku importu – Niemcy, Francja i Chiny.

Włochy w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 73 posłów z Włoch. Więcej informacji o włoskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego we Włoszech

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele włoskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty włoskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1959 r., lipiec–grudzień 1962 r., lipiec–grudzień 1965 r., lipiec–grudzień 1968 r., lipiec–grudzień 1971 r., lipiec–grudzień 1975 r., styczeń–czerwiec 1980 r., styczeń–czerwiec 1985 r., lipiec–grudzień 1990 r., styczeń–czerwiec 1996 r., lipiec–grudzień 2003 r., lipiec–grudzień 2014 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Włoską komisarz w Komisji Europejskiej jest Federica Mogherini, która pełni funkcję Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji we Włoszech

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Włochy mają 24 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Włochy mają 23 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Włochy utrzymują stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Włoch przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Włochy wpłacają do budżetu UE i ile z niego otrzymują?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Włochy a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE we Włoszech: 12,338 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % włoskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 0,75 %
  • Łączny wkład Włoch do budżetu UE: 14,232 miliardów EUR
  • Wkład Włoch do budżetu UE jako % włoskiego DNB: 0,87 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE we Włoszech

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Włochy wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Włochy się zmieniają dzięki unijnym funduszom.

Włochy – informacje praktyczne

Back to top