Europese Unie

Italië

In het kort

Hoofdstad: 

Rome

Oppervlakte: 

302 073 km2

Bevolking: 

60 665 551 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

11,9 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

1,672 biljoen EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Italiaans

Staatsbestel: 

parlementaire republiek

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

73

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen area member: 

Ja, Italië maakt deel uit van het Schengengebied sinds 26 oktober 1997.

EU-lidstaat sinds: 

1 januari 1958

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Italië

Italië grenst in het noorden aan Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië. De grenzen zijn grotendeels op natuurlijke wijze bepaald door de waterscheiding van de Alpen. In het zuiden beslaat Italië het hele Italiaanse schiereiland, de twee grootste eilanden in de Middellandse Zee, Sicilië en Sardinië, en ongeveer 68 kleinere eilanden. Twee kleine onafhankelijke staten zijn helemaal omgeven door Italiaans grondgebied: Vaticaanstad in Rome, en de republiek San Marino.  

De belangrijkste sectoren van de Italiaanse economie waren in 2015 de groot- en detailhandel, vervoer en horeca (20,5 %), industrie (18,8 %) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (17,1 %).

Italië exporteert vooral naar Duitsland, Frankrijk en de VS, en importeert vooral uit Duitsland, Frankrijk en China.

Italië in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement telt 73 Italiaanse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Italië

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Italiaanse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Italië:

juli-december 1959 | juli-december 1962 | juli-december 1965 | juli-december 1968 | juli-december 1971 | juli-december 1975 | januari-juni 1980 | januari-juni 1985 | juli-december 1990 | januari-juni 1996 | juli-december 2003 | juli-december 2014

Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Italië heeft Federica Mogherini aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Italië

Europees Economisch en Sociaal Comité

Italië heeft 24 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Italië heeft 23 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Italië houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Italiaanse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Italië?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Italië in 2015:

  • Totale bestedingen van de EU in Italië: 12,338 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Italiaanse bruto nationaal inkomen (bni): 0,75 %
  • Totale Italiaanse bijdrage aan de EU-begroting: 14,232 miljard EUR
  • Italiaanse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,87 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Italië

Het geld dat Italië bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Italië.

Praktische informatie

Back to top