Unjoni Ewrope

L-Italja

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Ruma

Daqs ġeografiku: 

302 073 km2

Popolazzjoni: 

60 665 551 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

11.9 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 1.672 triljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

It-Taljan

Sistema Politika: 

repubblika parlamentari

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

73

Munita: 

Euro. Membru taż-żona tal-euro mill-1 ta' Jannar 1999

Schengen area member: 

Iva, membru taż-Żona Schengen mid-26 ta' Ottubru 1997.

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta' Jannar 1958

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Dati tal-presidenzi Taljani

Fit-Tramuntana, l-Italja tmiss ma' Franza, l-Isvizzera, l-Awstrija, u s-Slovenja, u l-fruntieri tagħha huma fil-biċċa l-kbira naturali tal-Alpi ddefiniti b'mod naturali mill-ilmijiet Alpini. Fin-Nofsinhar, tikkonsisti kompletament mill-peniżola Taljana u l-akbar żewġ gżejjer Mediterranji ta’ Sqallija u Sardinja kif ukoll madwar 68 gżira iżgħar. Hemm żewġ stati indipendenti fl-Italja: il-Belt tal-Vatikan f'Ruma, u r-Repubblika ta' San Marino. 

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Italja fl-2015 kienu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (20.5 %), l-industrija (18.8 %) u l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta' xogħol soċjali (17.1 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Italja huma l-Ġermanja, Franza u l-Istati Uniti filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Ġermanja, Franza u ċ-Ċina.

L-Italja fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 73 membru fil-Parlament Ewropew mill-Italja. Skopri min huma dawn il-MPEs.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fl-Italja

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti tal-gvern Taljan, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Taljani:

Lulju-Diċembru 1959 | Lulju-Diċembru 1962 | Lulju-Diċembru 1965 | Lulju-Diċembru 1968 | Lulju-Diċembru 1971 | Lulju-Diċembru 1975 | Jannar-Ġunju 1980 | Jannar-Ġunju 1985 | Lulju-Diċembru 1990 | Jannar-Ġunju 1996 | Lulju-Diċembru 2003 | Lulju-Diċembru 2014

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mill-Italja għall-Kummissjoni Ewropea hi Federica Mogherini, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fl-Italja

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

L-Italja għandha 24 rappreżentantn fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

L-Italja għandha 23 rappreżentant fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva ta' kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza permanenti għall-UE

L-Italja tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħala l-“Ambaxxata għall-UE” tal-Italja, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus l-Italja?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali.

Analiżi tal-finanzi tal-Italja mal-UE fl-2015:

  • L-infiq totali tal-UE fl-Italja – EUR 12.338 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Taljan – 0.75 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Taljana għall-baġit tal-UE – EUR 14.232 biljun
  • Il-kontribuzzjoni Taljana għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha – 0.87 %

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Proġetti ffinanzjati mill-UE fl-Italja

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE fl-Italja jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif l-Italja tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku

Back to top