Eiropas Savienība

Itālija

Itālija

Īss apraksts

Itālijas karogs

Valsts iekārta

Itālija ir parlamentāra republika, kuras valdības vadītāju (premjerministru) ieceļ prezidents – valsts vadītājs. Parlamentam ir divas palātas: Deputātu palāta un Republikas Senāts. Valsts ir iedalīta 20 reģionos. No tiem pieciem ir īpašs autonomijas statuss, kas tiem ļauj pieņemt regulējumu attiecībā uz dažiem vietējas nozīmes jautājumiem.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Itālijas ekonomikas svarīgākās nozares 2016. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (20,9 %), rūpniecība (19,3 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (16,9 %).

Eiropas Savienības teritorijā noietu rod 56 % Itālijas eksporta (Vācijā 13 %, Francijā 11 % un Apvienotājā Karalistē 5 %, Spānijā 5 %), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir ASV (9 %) un Šveice (5 %).

61 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 16 %, no Francijas 9 % un no Nīderlandes 6 %), savukārt starp ārpussavienības valstīm Itālijai galvenie importa partneri ir Ķīna (7 %) un ASV (4 %).

Itālija ES

Eiropas Parlaments

Itālijai ir 73 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Itālijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Itālijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Itālijas prezidentūras laikposmi:

1959. gada jūlijs – decembris | 1962. gada jūlijs – decembris | 1965. gada jūlijs – decembris | 1968. gada jūlijs – decembris | 1971. gada jūlijs – decembris | 1975. gada jūlijs – decembris | 1980. gada janvāris – jūnijs | 1985. gada janvāris – jūnijs | 1990. gada jūlijs – decembris | 1996. gada janvāris – jūnijs | 2003. gada jūlijs – decembris | 2014. gada jūlijs – decembris |

Prezidentūra ES Padomē

Šī saite ved uz ārēju vietni Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Itālijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīta Federika Mogerīni, Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs jeb pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Itālijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Itālijai ir 24 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Itālijai ir 23 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Itālijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Itāliju un ES iestādēm. Tās kā “Itālijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt šīs valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik daudz Itālija iemaksā ES budžetā, un cik daudz tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā tiek noteiktas taisnīgi un atbilstīgi to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Itālijas finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Itālijā: 9,795 miljardi eiro,
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Itālijas nacionālā kopienākuma (NKI): 0,57 %,
  • Itālijas kopējais ieguldījums ES budžetā: 12 miljardi eiro,
  • Itālijas ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,70 %.

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Itālijā

Nauda, ko Itālija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Itālijā.

Back to top