Europos Sąjunga

Italija

Apžvalga

Italijos vėliava

Politinė sistema

Italija yra parlamentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – prezidento skiriamas ministras pirmininkas, valstybės vadovas – prezidentas. Parlamentą sudaro dveji rūmai: Deputatų Rūmai ir Respublikos Senatas. Šalis suskirstyta į 20 regionų. Penki iš jų turi ypatingą autonomijos statusą ir dėl to gali leisti teisės aktus tam tikrais vietinės svarbos klausimais.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Italijos ekonomikos sektoriai 2016 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,9 %), pramonė (19,3 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (16,9 %).

56 % Italijos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Vokietiją – 13 %, Prancūziją – 11 %, Jungtinę Karalystę ir Ispaniją – po 5 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (9 %) ir Šveicariją (5 %).

61 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (Vokietijos – 16 %, Prancūzijos – 9 %, Nyderlandų – 6 %), o už ES ribų – 7 % iš Kinijos ir 4 % iš Jungtinių Valstijų.

Italija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Italijai atstovauja 73 nariai. Italijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Italijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Italijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Italijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1959 m. liepa–gruodis | 1962 m. liepa–gruodis | 1965 m. liepa–gruodis | 1968 m. liepa–gruodis | 1971 m. liepa–gruodis | 1975 m. liepa–gruodis | 1980 m. sausis–birželis | 1985 m. sausis–birželis | 1990 m. liepa–gruodis | 1996 m. sausis–birželis | 2003 m. liepa–gruodis | 2014 m. liepa–gruodis |

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirta šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Italijos deleguota Europos Komisijos narė yra Federica Mogherini, Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Italijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 24 Italijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Italijai atstovauja 23 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Italija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Italijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Italija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius.

2017 m. Italijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Italijoje – 9,795 mlrd. eurų
  • Bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro visos ES išlaidos Italijoje, – 0,57 %
  • Visas Italijos įnašas į ES biudžetą – 12 mlrd. eurų
  • Italijos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro jos įnašas į ES biudžetą, – 0,70 %

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Italijoje

Italijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Italijai.

Back to top