European Union website, the official EU website

Italija

Apžvalga: 

Šiaurėje Italija ribojasi su Prancūzija, Šveicarija, Austrija, ir Slovėnija. Jos sienos daugiausia eina natūralia Alpių takoskyra. Italija užima visą Apeninų pusiasalį ir dvi didžiausias Viduržemio jūros salas – Siciliją ir Sardiniją, jai taip pat priklauso apie 68 mažesnės salos. Italijos teritorijoje yra dvi mažytės nepriklausomos valstybės: Vatikanas (Romoje) ir San Marino Respublika. 

Svarbiausi Italijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,5 %), pramonė (18,8 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (17,1 %).

Pagrindinės Italijos eksporto partnerės yra Vokietija, Prancūzija ir JAV, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Prancūzija ir Kinija.

Sostinė: 

Roma

Plotas: 

302 073 km2

Gyventojų sk.: 

60 795 612 (2015 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

12 % (2015 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

1,636 trilijono EUR (2015 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

italų

Politinė sistema: 

parlamentinė respublika

ES valstybė narė nuo: 

1958 m. sausio 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

73

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 1999 m. sausio 1 d.

Ar priklauso Šengeno erdvei?: 

Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 1997 m. spalio 26 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Italija rotacijos tvarka pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai 12 kartų (1959–2014 m.).

Italija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Italijai atstovauja 73 nariai.

Europos Parlamento biuras Italijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Italijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Italijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1959 m. liepos–gruodžio mėn. | 1962 m. liepos–gruodžio mėn. | 1965 m. liepos–gruodžio mėn. | 1968 m. liepos–gruodžio mėn. | 1971 m. liepos–gruodžio mėn. | 1975 m. liepos–gruodžio mėn. | 1980 m. sausio–birželio mėn. | 1985 m. sausio–birželio mėn. | 1990 m. liepos–gruodžio mėn. | 1996 m. sausio–birželio mėn. | 2003 m. liepos–gruodžio mėn. | 2014 m. liepos–gruodžio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį.

Europos Komisija

Italijos deleguota Europos Komisijos narė yra Federica Mogherini, Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Italijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 24 Italijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Italijai atstovauja 23 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Italija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Italijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Italija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Italijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Italijoje – 12,338 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Italijoje sudaro 0,75 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Italijos įnašas į ES biudžetą – 14,232 milijardo EUR
  • Italijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,87 % Italijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Italijoje

Italijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Italijai.

Praktinė informacija