Európai Unió

Olaszország

Áttekintés

Főváros: 

Róma

Terület: 

302 073 km2

Népesség: 

60 665 551 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

11,9 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

1,672 billió EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

olasz

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

73

Pénznem: 

Euró. (Olaszország 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

Olaszország 1997. október 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

1958. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - Az olasz soros elnökség időszakai

Az északon Franciaországgal, Svájccal és Ausztriával határos Olaszországot az Alpok hegyláncai választják el a szomszédos államoktól. Az ország területe az Appennini-félsziget „olasz csizmája” mellett a Földközi-tenger két legnagyobb szigetét, Szicíliát és Szardíniát is magában foglalja. Az ország ezenkívül körülbelül 68 kisebb szigetet is magáénak mondhat. A Rómában található Vatikánváros és az északabbra fekvő San Marino két független állam, melyek beékelődnek Olaszország területébe. 

2015-ben az olasz gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (20,5%), az ipar (18,8%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (17,1%).

Olaszország elsősorban Németországba, Franciaországba és az Egyesült Államokba exportálja termékeit, a behozatal tekintetében ugyancsak Németország és Franciaország, valamint Kína a fő partnere.

Olaszország az EU-ban

Európai Parlament

Olaszország 73 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Olaszország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Olaszországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az olasz kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az olasz soros elnökség időszakai:

1959. július–december, 1962. július–december, 1965. július–december, 1968. július–december, 1971. július–december, 1975. július–december, 1980. január–június, 1985. január–június, 1990. július–december, 1996. január–június, 2003. július–december, 2014. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság olasz tagja Federica Mogherini, aki az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Olaszországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Olaszországnak 24 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Olaszországnak 23 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Olaszország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Olaszország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Olaszország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Olaszországban: 12,338 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás az olasz bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,75 %
  • Olaszország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 14,232 milliárd EUR
  • Olaszországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései az olasz GNI-hez viszonyítva: 0,87 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Olaszországban

A tagállamok, így az Olaszország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Olaszország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top