Európai Unió

Olaszország

Olaszország

Áttekintés

Olaszország lobogója

Államforma, politikai rendszer

Olaszország parlamentáris köztársaság. Az államfő a köztársasági elnök, a kormány élén az elnök által kinevezett miniszterelnök áll. A parlament két kamarából áll: a képviselőházból és a szenátusból. Közigazgatásilag az országot 20 régió alkotja. Ezek közül öt széles körű autonómiát élvez, és jogosult arra, hogy jogszabályokat hozzon bizonyos helyi vonatkozású ügyekben.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban az olasz gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (21,4%), az ipar (19,4%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (16,6%).

Az EU-n belüli kereskedelem az olasz export 56%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 13%-a Németországba, 10%-a Franciaországba, 5%-a pedig Spanyolországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, az olasz exporttermékek 9%-a az Egyesült Államokban, 5%-a pedig Svájcban talál vevőre.

Az Olaszországba behozott termékek 59%-a EU-tagországból érkezik (17%-uk Németországból, 9%-uk Franciaországból, 5–5%-uk Hollandiából és Spanyolországból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 7%, az Egyesült Államokból behozott termékeké pedig 4%.

Olaszország az EU-ban

Európai Parlament

Olaszország 76 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Olaszország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Olaszországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az olasz kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az olasz soros elnökség időszakai:

1959. július–december, 1962. július–december, 1965. július–december, 1968. július–december, 1971. július–december, 1975. július–december, 1980. január–június, 1985. január–június, 1990. július–december, 1996. január–június, 2003. július–december, 2014. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság olasz tagja Paolo Gentiloni, aki a gazdaságpolitikáért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Olaszországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Olaszországnak 24 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Olaszországnak 23 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Olaszország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Olaszország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Olaszország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Olaszországban: 10,337 milliárd EUR
    (ez az olasz gazdaság 0,58%-ának felel meg)
  • Olaszország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 15,215 milliárd EUR
    (ez az olasz gazdaság 0,89%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Olaszországban

A tagállamok, így az Olaszország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Olaszország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top