Europska unija

Italija

Pregled

Talijanska zastava

Politički sustav

Italija je parlamentarna republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, kojeg imenuje predsjednik, i šefom države, odnosno predsjednikom. Parlament se sastoji od dva doma: Zastupničkog doma i Senata Republike. Država je podijeljena u 20 regija. Pet regija ima poseban autonomni status koji im omogućuje donošenje zakona o određenim lokalnim pitanjima.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori talijanskoga gospodarstva u 2016. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,9 %), industrija (19,3 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (16,9 %).

Trgovina unutar EU-a čini 56 % talijanskog izvoza (Njemačka 13 %, Francuska 11 % te Ujedinjena Kraljevina i Španjolska po 5 %), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 9 % izvozi se u Sjedinjene Američke Države i 5 % u Švicarsku.

Kad je riječ o uvozu, 61 % uvozi se iz država članica EU-a (16 % iz Njemačke, 9 % iz Francuske i 6 % iz Nizozemske), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 7 % uvozi se iz Kine te 4 % iz Sjedinjenih Američkih Država.

Italija u Europskoj uniji

Europski parlament

Italija ima 73 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Italiji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz talijanske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi talijanskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1959., srpanj – prosinac 1962., srpanj – prosinac 1965., srpanj – prosinac 1968., srpanj – prosinac 1971., srpanj – prosinac 1975., siječanj – lipanj 1980., siječanj – lipanj 1985., srpanj – prosinac 1990., siječanj – lipanj 1996., srpanj – prosinac 2003., srpanj – prosinac 2014.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća vas poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjesto Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Federica Mogherini povjerenica je koju je nominirala Italija te je ujedno potpredsjednica Europske komisije i visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Italiji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Italija ima 24 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Italija ima 23 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Italija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća talijanskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Italija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Italije i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Italiji: 9,795 milijarde EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Italiji izražena kao postotak talijanskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,57 %
  • ukupni doprinos Italije proračunu EU-a: 12 milijarde EUR
  • doprinos Italije proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,70 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Italiji financira EU

Novcem koji Italija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Italiju.

Back to top