Europska unija

Italija

Pregled

Glavni grad: 

Rim

Površina: 

302 073 km2

Broj stanovnika: 

60 665 551 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

11,9 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

1,672 bilijuna EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

talijanski

Politički sustav: 

parlamentarna republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

73

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengen area member: 

Da, pripada schengenskom prostoru od 26. listopada 1997.

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 1958.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi talijanskog predsjedanja

Italija na sjeveru graniči s Francuskom, Švicarskom, Austrijom i Slovenijom, a granica je uglavnom prirodno oblikovana prema alpskom slijevu. Na jugu se prostire Talijanski poluotok, a uz dva velika sredozemna otoka, Siciliju i Sardiniju, Italija ima i oko 68 manjih otoka. Unutar Italije postoje dvije male samostalne države: Vatikan u Rimu i Republika San Marino. 

Najvažniji sektori talijanskoga gospodarstva u 2015. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,5 %), industrija (18,8 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (17,1 %).

Najvažniji su izvozni partneri Italije Njemačka, Francuska i SAD, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Francuska i Kina.

Italija u Europskoj uniji

Europski parlament

Italija ima 73 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Italiji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici talijanske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi talijanskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1959. | srpanj – prosinac 1962. | srpanj – prosinac 1965. | srpanj – prosinac 1968. | srpanj – prosinac 1971. | srpanj – prosinac 1975. | siječanj – lipanj 1980. | siječanj – lipanj 1985. | srpanj – prosinac 1990. | siječanj – lipanj 1996. | srpanj – prosinac 2003. | srpanj – prosinac 2014.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Federica Mogherini povjerenica je i potpredsjednica Europske komisije koju je nominirala Italija te je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Italiji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Italija ima 24 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Italija ima 23 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Italija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća talijanskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Italija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Italije i EU-a u 2015.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Italiji: 12,338 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Italiji izražena kao postotak talijanskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,75 %
  • ukupni doprinos Italije proračunu EU-a: 14,232 milijardi EUR
  • doprinos Italije proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,87 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Italiji financira EU

Novcem koji Italija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Italiju.

Praktične informacije

Back to top