Euroopan Unioni

Italia

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Rooma

Pinta-ala: 

302 073 km2

Väkiluku: 

60 665 551 (2016)

Osuus EUn väkiluvusta: 

11,9 % (2016)

Bruttokansantuote (BKT): 

1,672 biljoonaa EUR (2016)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

italia

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen tasavalta

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

73

Rahayksikkö: 

Euro. Euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

Schengen area member: 

Kyllä, Italia on kuulunut Schengen-alueeseen 26.10.1997 alkaen.

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.1.1958

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Italian rajanaapureita ovat pohjoisessa Ranska, Sveitsi, Itävalta ja Slovenia, ja Alpit muodostavat luonnollisen rajan. Apenniinien niemimaan lisäksi Italiaan kuuluvat Välimeren suurimmat saaret Sisilia ja Sardinia sekä useita pienempiä saaria. Itsenäiset kääpiövaltiot Vatikaani ja San Marino ovat Italian alueen ympäröimiä. 

Italian talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (20,5 %), teollisuus (18,8 %) sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (17,1 %).

Italian tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Ranska ja Yhdysvallat ja tuontimaat Saksa, Ranska ja Kiina.

Italia EU:ssa

Euroopan parlamentti

Italialla on 73 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Italian-tiedotustoimisto 

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Italian hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Italian puheenjohtajakaudet:

Heinäkuu–joulukuu 1959 | heinäkuu–joulukuu 1962 | heinäkuu–joulukuu 1965 | heinäkuu–joulukuu 1968 | heinäkuu–joulukuu 1971 | heinäkuu–joulukuu 1975 | tammikuu–kesäkuu 1980 | tammikuu–kesäkuu 1985 | heinäkuu–joulukuu 1990 | tammikuu–kesäkuu 1996 | heinäkuu–joulukuu 2003 | heinäkuu–joulukuu 2014

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa.

Euroopan komissio

Italiasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Federica Mogherini, joka on EU:n ulkoasiainedustaja ja komission varapuheenjohtaja.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Italian-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Italialla on 24 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Italialla on 23 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Italia pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Italia antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Italian osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015:

  • EU-rahoitus Italiassa: 12,338 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Italian bruttokansantuloon: 0,75 %
  • Italian maksut EU:n talousarvioon: 14,232 miljardia EUR
  • Italian EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,87 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Italiassa

Italian EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Italiassa).

Käytännön tietoa

Back to top