Euroopa Liit

Itaalia

Itaalia

Ülevaade

Itaalia lipp

Poliitiline süsteem

Itaalia on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on president ja mille valitsuse eesotsas on presidendi poolt ametisse nimetatud peaminister. Parlament koosneb kahest kojast: Saadikutekoda ja Vabariigi Senat. Riik on jagatud 20 piirkonnaks. Viiel neist on autonoomne eristaatus, mis võimaldab neil teatavates kohalikes küsimustes õigusakte vastu võtta.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Itaalia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2018. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (21,4%), tööstus (19,4%) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (16,6%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Itaalia ekspordist 56% (Saksamaa 13%, Prantsusmaa 10% ja Hispaania 5%), samas kui ELi-väliselt läheb 9% Ameerika Ühendriikidesse ja 5% Šveitsi.

59% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 17%, Prantsusmaa 9% ning Madalmaad ja Hispaania mõlemad 5%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 7% Hiinast ja 4% Ameerika Ühendriikidest.

Itaalia ELis

Euroopa Parlament

Itaaliast on Euroopa Parlamenti valitud 76 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Itaalias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Itaalia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Itaalia eesistumise perioodid:

juuli–detsember 1959 | juuli–detsember 1962 | juuli–detsember 1965 | juuli–detsember 1968 | juuli–detsember 1971 | juuli–detsember 1975 | jaanuar–juuni 1980 | jaanuar–juuni 1985 | juuli–detsember 1990 | jaanuar–juuni 1996 | juuli–detsember 2003 | juuli–detsember 2014

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Itaalia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Paolo Gentiloni, kelle vastutusalaks on majandus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Itaalias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Itaalial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 24 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Itaalial on Regioonide Komitees 23 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Itaalia suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Itaalia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada ELis riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Itaalia?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid keskendub pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Itaalia 2018. aasta andmed:

  • ELi kogukulud Itaalias – 10,337 miljardit eurot
    (vastab 0,58 %-le Itaalia kogurahvatulust)
  • Kogu osamaks ELi eelarvesse – 15,215 miljardit eurot
    (vastab 0,89 %-le Itaalia kogurahvatulust)

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Itaalias

Rahalised vahendid, mida Itaalia maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Itaaliale kasulikud on.

Back to top