Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιταλία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Ρώμη

Έκταση: 

302 073 km2

Πληθυσμός: 

60 665 551 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

11,9 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

1,672 τρισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

ιταλικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

73

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 1999

Schengen area member: 

Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 26 Οκτωβρίου 1997

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1958

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Βόρεια, η Ιταλία συνορεύει με τη Γαλλία, την Ελβετία, την Αυστρία και τη Σλοβενία, έχοντας κυρίως ως φυσικό σύνορο την οροσειρά των Άλπεων. Νότια, αποτελείται από την ιταλική χερσόνησο και τις δύο μεγαλύτερες νήσους της Μεσογείου, τη Σικελία και τη Σαρδηνία, καθώς και 68 περίπου μικρότερα νησιά. Στην Ιταλία υπάρχουν δύο μικρά ανεξάρτητα κράτη: η πόλη του Βατικανού στη Ρώμη και η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου. 

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της ιταλικής οικονομίας  ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (20,5%), η βιομηχανία (18,8%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (17,1%).

Η Ιταλία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Κίνα.

Η Ιταλία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ιταλία έχει 73 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιταλία 

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ιταλικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από την Ιταλία:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959 Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962 Ιούλιος-Δεκέμβριος 1965 Ιούλιος-Δεκέμβριος 1968 Ιούλιος-Δεκέμβριος 1971 Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975 Ιανουάριος-Ιούνιος 1980 Ιανουάριος-Ιούνιος 1985 Ιούλιος-Δεκέμβριος 1990 Ιανουάριος-Ιούνιος 1996 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2003 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ορισθείσα από την Ιταλία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Φεντερίκα Μογκερίνι, στην οποία ανατέθηκαν τα καθήκοντα της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιταλία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ιταλία έχει 24 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αλλαγών που μπορεί να επιφέρει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση των κρατών μελών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ιταλία έχει 23 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ιταλία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Ιταλίας στην ΕΕ», η ιταλική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Ιταλία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Ιταλίας με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Ιταλία: 12,338 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ιταλικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 0,75 %
  • Συνολική συνεισφορά της Ιταλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 14,232 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Ιταλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,87 %

Περισσότερα στοιχεία για τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ιταλία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ιταλία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Ιταλία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top