Den Europæiske Union

Italien

Italien

Oversigt

Det italienske flag

Politisk system

Italien er en parlamentarisk republik med en regeringschef – premierministeren – som udpeges af statsoverhovedet – præsidenten. Parlamentet har 2 huse: Deputeretkammeret og Senatet. Landet er inddelt i 20 regioner. Fem af disse har en særlig selvstændig status, der gør, at de kan vedtage lovgivning angående visse lokale anliggender.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den italienske økonomi i 2018 var engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (21,4 %), industri (19,4 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (16,6 %).

56 % af Italiens eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 13 %, Frankrig: 10 % og Spanien: 5 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (9 %) og Schweiz (5 %).

For importens vedkommende stammer 59 % fra andre EU-lande (Tyskland: 17 %, Frankrig: 9 %, Nederlandene: 5 % og Spanien: 5 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (7 %) og USA (4 %).

Italien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 76 italienske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Italien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den italienske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for italienske formandskaber:

Juli-december 1959 | Juli-december 1962 | Juli-december 1965 | Juli-december 1968 | Juli-december 1971 | Juli-december 1975 | Januar-juni 1980 | Januar-juni 1985 | Juli-december 1990 | Januar-juni 1996 | Juli-december 2003 | Juli-december 2014

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website for det nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Italien har udpeget Paolo Gentiloni som kommissær i Europa-kommissionen. Han er ansvarlig for økonomi.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Italien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Italien har 24 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Italien har 23 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Italien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som italiensk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Italien?

Hvor meget hvert EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt efter landets midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Tal for 2018 for Italien:

  • EU's samlede udgifter i Italien: 10,337 milliarder euro
    (svarer til 0,58 % af Italiens økonomi)
  • Samlet bidrag til EU's budget: 15,215 milliarder euro
    (svarer til 0,89 % af Italiens økonomi)

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Italien

De penge, som Italien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Italien drager fordel af EU-finansiering.

Back to top