European Union website, the official EU website

Italien

Oversigt: 

Italien grænser op mod Frankrig, Schweiz, Østrig og Slovenien i nord, og grænserne er hovedsageligt defineret af Alpernes afvandingsområder. Mod syd består Italien af hele den italienske halvø og de to største øer i Middelhavet, Sicilien og Sardinien, samt ca. 68 mindre øer. Der ligger to små selvstændige stater i Italien: Vatikanstaten i Rom og Republikken San Marino. 

I 2015 var de vigtigste sektorer i den italienske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,5 %), industri (18,8 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (17,1 %).

Italiens største eksportpartnere er Tyskland, Frankrig og USA, mens dets største importpartnere er Tyskland, Frankrig og Kina.

Hovedstad: 

Rom

Areal: 

302 073 km2

Befolkning: 

60 795 612 (2015)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

12 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

1,636 billioner EUR (2015)

Officielle EU-sprog: 

Italiensk

Styreform: 

Parlamentarisk republik

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1958

Pladser i Europa-Parlamentet: 

73

Valuta: 

Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 1999

Med i Schengenområdet?: 

Ja, med i Schengenområdet siden 26. oktober 1997

Formandskab for Rådet: 

Italien har haft EU-formandskabet 12 gange mellem 1959 og 2014.

Italien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 73 italienske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Italien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den italienske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for italienske formandskaber:

Juli-december 1959 | Juli-december 1962 | Juli-december 1965 | Juli-december 1968 | Juli-december 1971 | Juli-december 1975 | Januar-juni 1980 | Januar-juni 1985 | Juli-december 1990 | Januar-juni 1996 | Juli-december 2003 | Juli-december 2014

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet.

Europa-Kommissionen

Italien har udnævnt Federica Mogherini som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er næstformand og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Italien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Italien har 24 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Italien har 23 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Italien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "italiensk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Italien, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Italiens finanser i relation til EU i 2015:

  • EU’s samlede udgifter i Italien – 12,338 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Italiens bruttonationalindkomst (BNI) – 0,75 %
  • Italiens samlede bidrag til EU’s budget – 14,232 milliarder EUR
  • Italiens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 0,87 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Italien

De penge, som Italien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Italien.

Praktiske oplysninger