Evropská unie

Itálie

Itálie

Přehled

vlajka Itálie

Politický systém

Itálie je parlamentní republika. Hlavou italského státu je prezident, který jmenuje předsedu vlády. Parlament se skládá ze 2 komor: poslanecké sněmovny a senátu. Země se administrativně člení na 20 regionů. 5 z nich má zvláštní autonomní status, díky němuž mohou tyto regiony přijímat legislativu upravující některé místní záležitosti.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími italského hospodářství byly v roce 2016 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (20,9 %), průmysl (19,3 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (16,9 %).

V rámci obchodu se členskými zeměmi EU se realizuje 56 % italského vývozu (13 % do Německa, 11 % do Francie a 5 % do Spojeného království stejně jako do Španělska). Ze zemí mimo EU jde 9 % vývozu do USA a 5 % do Švýcarska.

Pokud jde o dovoz, 61 % pochází z členských států EU (z Německa 16 %, z Francie 9 % a 6 % z Nizozemsku), zatímco z ostatních zemí 7 % pochází z Číny a 4 % ze Spojených států.

Itálie v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 73 italských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Itálii

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci italské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období italského předsednictví:

červenec–prosinec 1959 červenec–prosinec 1962 červenec–prosinec 1965 červenec–prosinec 1968 červenec–prosinec 1971 červenec–prosinec 1975 leden–červen 1980 leden–červen 1985 červenec–prosinec 1990 leden–červen 1996 červenec–prosinec 2003 červenec–prosinec 2014

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránky aktuálního předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Na členku Evropské komise Itálie nominovala Federicu Mogherini, která je vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyní Evropské komise.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Itálii

Evropský hospodářský a sociální výbor

Itálie má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 24 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Itálie má 23 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Itálie také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby italské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Itálie poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Itálie a naopak (2017):

  • výdaje EU v Itálii celkem: 9,795 miliardy eur
  • výdaje EU celkem jako % podíl italského hrubého národního důchodu (HND) 0,57 %
  • italský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 12 miliardy eur
  • italský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % italského HND: 0,70 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Itálii za finančního přispění EU

Příspěvek Itálie do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Itálie čerpá finanční prostředky EU

Back to top