Europeiska Unionen

Irland

Översikt

Huvudstad: 

Dublin

Yta: 

69 797 km2

Folkmängd: 

4 724 720 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

0,9 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

265,835 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Iriska och engelska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

11

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen area member: 

Nej, Irland är inte med i Schengenområdet

EU-medlem sedan: 

1 januari 1973

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Irlands ordförandeskap

Irland utgör fem sjättedelar av den irländska ön. Den nordöstra delen av ön är Nordirland som tillhör Storbritannien. Irland har en lång kust. I väster ligger norra Atlanten, i söder Keltiska havet och i öster ligger Irländska sjön mellan Irland och Storbritannien.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var industri (39,1 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (12,8 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (12,3 %).

Irland exporterar främst till USA, Storbritannien och Belgien och importerar mest från Storbritannien, USA och Frankrike.

Irland i EU

Europaparlamentet

Irland har 11 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Irland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Irlands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Irlands ordförandeskap:

Jan–juni 1975 | juli–dec 1979 | juli–dec 1984 | jan–juni 1990 | juli–dec 1996 | jan–juni 2004 | jan–juni 2013

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Irlands ledamot i EU-kommissionen är Phil Hogan, som ansvarar för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Irland 

Ekonomiska och sociala kommittén

Irland har 9 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Irland har 9 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Irland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Irlands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Irland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Irland och EU-budgeten 2015: 

  • EU-bidrag till Irland: 2,009 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 1,10 %
  • Irlands EU-avgift: 1,558 miljarder EUR
  • Irlands EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,86 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Irland

Irlands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Irland.

Praktisk information

Back to top