Europeiska Unionen

Irland

Irland

Översikt

Irlands flagga

Statsskick

Irland är en parlamentarisk republik bestående av 26 grevskap. Regeringschefen – premiärministern – utses av presidenten efter att ha nominerats av deputeradekammaren (Dail) och har den verkställande makten. Statschefen – presidenten – har i huvudsak representationsuppgifter. Parlamentet består av två kammare (senaten och deputeradekammaren).

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2018 var industri (36,5 %), information och kommunikation (12.1 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (11,7 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (10,5 %).

Handeln med EU står för 50 % av Irlands export (Belgien 13 % och Tyskland 7 %), medan 28 % går till USA och 5 % till Schweiz.

Av importen kommer 64 % från EU-länderna (Frankrike och Tyskland 12 % var), medan 17 % kommer från USA och 4 % från Kina.

Irland i EU

Europaparlamentet

Irland har 13 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är.

Europaparlamentets kontor i Irland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Irlands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Irlands ordförandeskap:

Januari–juni 1975 | Juli–december 1979 | Juli–december 1984 | Januari–juni 1990 | Juli–december 1996 | Januari–juni 2004 | Januari–juni 2013

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Irlands ledamot i Europeiska kommissionen är Phil Hogan, som ansvarar för handel.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens representation i Irland 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Irland har nio ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslagen.

Europeiska regionkommittén

Irland har åtta ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Regionkommittén är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Irland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Irlands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Irland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Irland och EU-budgeten 2018:

  • EU-bidrag till Irland – 2,064 miljarder euro
    (motsvarande 0,82 % av Irlands ekonomi)
  • Irlands EU-avgift – 2,320 miljarder euro
    (motsvarande 0,92 % av Irlands ekonomi)

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Irland

Irlands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Irland

Back to top