Evropska unija

Irska

Pregled

Glavno mesto: 

Dublin

Površina: 

69 797 km2

Prebivalstvo: 

4 724 720 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

0,9 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

265,835 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

irščina in angleščina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

11

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengen area member: 

Ne, Irska ni članica schengenskega območja.

Država članica EU od: 

1. januarja 1973

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Irsko predsedovanje Svetu EU

Republika Irska obsega pet šestin irskega otoka. Severovzhodni del otoka pripada Severni Irski, ki je del Združenega kraljestva. Irska ima dolgo obalo, ki na zahodu meji na severni Atlantski ocean, na jugu pa na Keltsko morje. Od Združenega kraljestva jo na vzhodu ločuje Irsko morje.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Irske leta 2015 so bili industrija (39,1 %), trgovina na debelo in drobno, promet ter nastanitvene in gostinske dejavnosti (12,8 %) %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (12,3 %).

Glavni izvozni parterji Irske so ZDA, Združeno kraljestvo in Belgija, glavni uvozni partnerji so Združeno kraljestvo, ZDA in Francija.

Irska v EU

Evropski parlament

Iz Irske prihaja 11 poslancev Evropskega parlamenta: več o irskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Irskem

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki irske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Irsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 1975 | jul–dec 1979 | jul–dec 1984 | jan–jun 1990 | jul–dec 1996 | jan–jun 2004 | jan–jun 2013

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Irske je Phil Hogan, ki je pristojen za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Irskem 

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Irska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 9 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Irska ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 9 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Irske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega irskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se irski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Irska prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Irska–EU za leto 2015: 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Irsko: 2,009 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % irskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 1,10 %
  • Skupaj irski prispevek v proračun EU: 1,558 milijarde EUR
  • Irski prispevek v % irskega BND: 0,86 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Irskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Irska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Irski prinesla sredstva EU.

Praktične informacije

Back to top