Evropska unija

Irska

Irska

Pregled

Irska zastava

Politični sistem

Irska je parlamentarna republika, sestavlja jo 26 grofij. Predsednik vlade, imenuje ga predsednik republike na predlog spodnjega doma (Dail), ima izvršilne pristojnosti. Predsednik države ima večinoma reprezentativno vlogo. Parlament je dvodomen (zgornji in spodnji dom).

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Irske leta 2018 so bili industrija (36,5 %), informacijske in komunikacijske dejavnosti (12,1 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (11,7 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (10,5 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 50 % celotnega irskega izvoza (Belgija 13 % in Nemčija 7 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 28 % in v Švico 5 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 64 % (Francija 12 %, Nemčija 12 %), zunaj EU je znašal uvoz iz ZDA 17 % in iz Kitajske 4 %.

Irska v EU

Evropski parlament

Iz Irske prihaja 13 poslancev Evropskega parlamenta: več o irskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Irskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Predstavniki irske vlade se redno udeležujejo sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politik.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Irsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 1975 | jul–dec 1979 | jul–dec 1984 | jan–jun 1990 | jul–dec 1996 | jan–jun 2004 | jan–jun 2013

Predsedovanje Svetu EU

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.Trenutno predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Evropski komisar, ki ga je imenovala Irska, je Phil Hogan. Pristojen je za trgovino.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Irskem 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Irska ima 9 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Irska ima 8 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov iz EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Irske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga irskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se irski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Irska prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Irsko za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Irsko: 2,064 milijarde evrov
    (0,82 % irskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 2,320 milijarde evrov
    (0,92 % irskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Irskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Irska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Irski – prejemnici sredstev EU.

Back to top