Európska únia

Írsko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Dublin

Rozloha: 

69 797 km2

Obyvateľstvo: 

4 724 720 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

0,9 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

265,835 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

írčina, angličtina

Politický systém: 

parlamentná republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

11

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 1999

Schengen area member: 

Nie, Írsko nie je štátom schengenského priestoru

Členstvo v EÚ od: 

1. januára 1973

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Írska

Írsko zaberá päť šestín povrchu rovnomenného ostrova. Zostávajúca šestina na severovýchode, Severné Írsko, je súčasťou Spojeného kráľovstva. Írsko sa pýši dlhým pobrežím. Na severe ho obmýva Atlantický oceán a na juhu Keltské more. Smerom na východ delí Írsko od Veľkej Británie Írske more.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Írska v roku 2015 boli priemysel (39,1 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (12,8 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (12,3 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Írska sú USA, Spojené kráľovstvo a Belgicko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Spojené kráľovstvo, USA a Francúzsko.

Írsko v EÚ

Európsky parlament

Írsko má v Európskom parlamente 11 poslancov. Poslanci EP za Írsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Írsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia írskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Írska:

január až jún 1975 | júl až december 1979 | júl až december 1984 | január až jún 1990 | júl až december 1996 | január až jún 2004 | január až jún 2013

Predsedníctvo Rady EÚ.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Írsko do Európskej komisie je Phil Hogan, ktorý je zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Írsku 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Írsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Írsko má v Európskom výbore regiónov 9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Írsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Írska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Írska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Írska s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ v Írsku: 2,009 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % írskeho hrubého národného dôchodku (HND): 1,10 %
  • Celkový príspevok Írska do rozpočtu EÚ: 1,558 miliardy EUR
  • Príspevok Írska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,86 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Írsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Írska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Írsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Írsku

Back to top