Európska únia

Írsko

Prehľad

Vlajka Írska

Politický systém

Írsko je parlamentná republika, ktorá pozostáva z 26 grófstiev. Predsedu vlády – premiéra, ktorý má výkonnú moc – určí dolná poslanecká snemovňa (Dail) a vymenúva prezident. Hlava štátu – prezident – má prevažne protokolárne právomoci. Parlament má 2 komory (hornú a dolnú snemovňu).

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Írska v roku 2016 boli priemysel (38,9 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (12,9 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (12,3 %).

Do krajín EÚ smeruje 51 % írskeho vývozu (Spojené kráľovstvo 13 %, Belgicko 13 % a Nemecko 7 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 6 % írskeho vývozu smeruje do Spojených štátov a 5 % do Švajčiarska.

Pokiaľ ide o dovoz, 68 % pochádza z členských štátov EÚ (Spojené kráľovstvo 29 %, Francúzsko 13 % a Nemecko 10 %). Z krajín mimo EÚ pochádza 15 % dovozu z USA a 4 % z Číny.

Írsko v EÚ

Európsky parlament

Írsko má v Európskom parlamente 11 poslancov. Poslanci EP za Írsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Írsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia írskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Írska:

január až jún 1975 | júl až december 1979 | júl až december 1984 | január až jún 1990 | júl až december 1996 | január až jún 2004 | január až jún 2013

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Írsko do Európskej komisie je Phil Hogan, ktorý je zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Írsku 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Írsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Írsko má 9 zástupcov v Európskom výbore regiónov, ktorý združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Írsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Írska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny v EÚ presadzovali čo najúčinnejšie.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Írska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Írska s EÚ v roku 2017: 

  • Celkové výdavky EÚ v Írsku: 1,818 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % írskeho hrubého národného dôchodku (HND): 0,75 %
  • Celkový príspevok Írska do rozpočtu EÚ: 1,777 mld. EUR
  • Príspevok Írska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,74 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Írsku

Finančné prostriedky, ktoré do rozpočtu EÚ vyplatilo Írsko, pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Írsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top